MEDICINSK BEGREPPSLÄRA/TERMINOLOGI:
- lite kompletteringstips av värde
Terminologi-groda...

Terminologi-mus...

- I höstterminens kurs för receptarierna
("Basal & Tillämpad Farmakologi")
ingick också ett moment om Begreppslära/Terminologi,
vilket till stora delar överensstämmer med motsvarande
inslag för er (APEX/BVLP) under Delkurs 1.

Då halva tiden avsatt för detta moment för
receptarierna kom att utgå p g a akuta schematekniska
skäl, fick studenterna därför (ungefär) sista
halvan av den ursprungligen avsedda terminologi-
föreläsningen istället utlagd på webben...

Detta material kan ev vara av värde även
för er, varför ni finner länkar till detta stoff nedan!

- OBS!: I texten står att "ingen av de aktuella termerna
kommer på tentan" - men detta gällde ju
alltså enbart för receptarierna!...   :-)

- Terminologi-komplettering - HTML-format

- Terminologi-komplettering - MS Word-format

- Terminologi-komplettering - pdf-format

(2005-12-25)