- För den inbitne (ormbitne?... :-) studenten finns nu här lite extralektyr om historiken bakom upptäckten av

RAAS OCH ACE-INTERFERERANDE FARMAKA


1-7 utgörs av några kortare översiktsartiklar
och
8-10 är intressanta ppt-bildspel (- ssk presentation nr 8 är tänkvärd!...)

BOTHROPS JARARACA!


- SJU ST KORTA ARTIKLAR:


1.) - "RENIN 100 ÅR" (1998)

2.) - MINI-BIOGRAFI: ROBERT TIGERSTEDT

3.) - "THE DISCOVERY OF CAPTOPRIL"
      (- borde åtminstone vara åtkomlig från datorer på Berget...
        Funkar kanske även på "hemma"-datorer...?)

4.) - "ARROWHEAD VIPERS"

5.) - "THE SWEET SIDE OF VENOM"
      (- borde åtminstone vara åtkomlig från datorer på Berget...
        Funkar kanske även på "hemma"-datorer...?)

6.) - "FROM VIPER'S VENOM TO DRUG DESIGN"
      (- borde åtminstone vara åtkomlig från datorer på Berget...
        Funkar kanske även på "hemma"-datorer...?)

7.) - SERGIO HENRIQUE FERREIRA- TRE ST PPT-BILDSPEL:


8.) - "A CASE OF THE SWOLLEN ORGAN"

9.) - "THE RAAS SYSTEM"

10.) - "RAAS DRUGS"(2006-05-12)