Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi

Välkommen till nya kursen i Farmakologi, sjukdomslära och läkemedelskemi (FSL 561, 37.5 hp) HT 2016!Sök på sajten!
- OBS! - Senaste nytt:

Kursen är avslutad!
Allt tidigare äldre innehåll
återfinnes under "Nytt"
samt tidigare års arkivsidor
i menyraden till vänster.
       * * *


- Detta är alltså officiella webbsidan (http://pharmguse.net/pharm/fsl/) för kursen. Lägg in länken bland era "Bookmarks" och återkom gärna - för sajten kommer fortlöpande att uppdateras frekvent.

* * *


Inledningsvis föreligger (sidan ursprungligen initierad 30/6 2008; senast uppdaterad 14/3 2018) bl a prel-scheman för höstens nya, kommande Delkurs 1, Delkurs 2, Delkurs 3 och Delkurs 4. - Dessutom finns här tills vidare även fjolårskursens (HT 15) gamla schema för Delkurs 5. (Detta senare ger ju åtminstone en viss fingervisning för den som önskar göra en preliminär långtidsplanering...)

Hela kursen HT 2016, omfattande 37,5 hp, löper från 2016-08-29 till 2017-02-16 (= alltså hela termin 5 samt nästan två månader in på termin 6), och är således uppdelad på fem st delkurser:
- Delkurs 1: Introduktion med Allmän Farmakologi (4.5 hp, 29/8 - 15/9)
- Delkurs 2: Centrala och Autonoma Nervsystemen (12 hp, 16/9 - 4/11)
- Delkurs 3: Kardiovaskulär, Renal och Respirationsfarmakologi (10 hp, 7/11 - 19/12)
- Delkurs 4: Endokrinologi och Gastrointestinal Farmakologi (9 hp, 4/1 - 9/2 2017)
- Delkurs 5: Interprofessionellt lärande - IPL (1.5 hp, 13/2 - 16/2 2017)

- Under Delkurserna 2-4 integreras löpande moment i Läkemedelskemi, motsvande sammanlagt 18 dagar, liksom ävenledes totalt c:a 10 halvdagar Fysiologi.


Rekommenderad kurslitteratur för farmakologidelen är "Rang & Dale's Pharmacology".
Rekommenderad kurslitteratur för läkemedelskemin är "Foye's Principles of Medicinal Chemistry".

Kurssekreterare är Britt-Marie Benbow.

Kursledare Christer Nilsson kontrollerar sin E-post regelbundet - och sköter desutom denna webbsida.

Aktuella förfrågningar av allmänt intresse kan alltid med fördel hänvisas till kursens eget FORUM, (eller - för enskilda förfrågningar - via E-post till Christer Nilsson
).

(Kursen utarbetas av en kommitté bestående även av farmakologerna Elias Eriksson, Hans Nissbrandt och Gunnar Tobin, samt läkemedelskemisterna Kristina Luthman och Morten Grøtli, liksom fysiologen Holger Nilsson.)

Botanisera gärna bland länkarna i menyraden till vänster. Nya matnyttiga tillägg kommer efterhand...(Initierad 2008-06-30. Senast uppdaterad: onsdag 14 mars 2018.)