GU-logo

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
uppdaterat 2006-04-11Utbildningsavdelningen

STUDENTEXPEDITION och STUDIEVÄGLEDNING

Läkarprogrammet, Apotekarprogrammet och Biovetenskapliga läkemedelsprogrammet

Sahlgrenska akademins kansli, Medicinaregatan 3
(intill Café Anatomen, vid receptionen - KARTA!)STUDENTEXPEDITION

Studentexpedition för läkarprogrammet, apotekarprogrammet och biovetenskapligt läkemedelsprogram. Här kan du få information och ansökningsmaterial till programmen, information och blanketter avseende studieuppehållsansökan, kursplatsansökan, ansökan om antagning till senare del av program, tillgodoräknande, stipendier och studieintyg av olika slag.

Telefon: 031-773 30 35
Telefon- och besökstid:
Måndag-torsdag kl. 10.00-13.00

E-post: studentexp@sahlgrenska.gu.se
STUDIEVÄGLEDARE

Här kan du få individuell studievägledning, handläggning av dispensärenden och tillgodoräknande av kurser/utbildning.

Telefontid för tidsbeställning:
Måndag, onsdag-torsdag kl. 13.00-14.00

Telefon: 031-773 30 34, 031-773 30 36
E-post: annacarin.lindberg@sahlgrenska.gu.se
STUDENTSTUDIEVÄGLEDARE

Här kan du prata med och få råd av studenter som gått större delen av sin utbildning. Studievägledning av studenter ges i form av samtal och besök på kvällstid.

Läkarprogrammet

Telefon: 031-773 30 34
Telefontid: Måndagar och onsdagar kl. 16.00-18.00
Besökstid: Måndag och onsdag kl 16.00-17.00
E-post: lakarstudent@sahlgrenska.gu.se
STUDENTSTUDIEVÄGLEDARE

Här kan du prata med och få råd av studenter som gått större delen av sin utbildning. Studievägledning av studenter ges i form av samtal och besök på kvällstid.

Apotekarprogrammet och Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet

Telefon: 031-773 30 36
Telefontid: Tisdagar och torsdagar kl. 16.00-18.00
Besökstid: tisdagar och torsdagar kl 16.00-17.00
E-post: apotekarstudent@sahlgrenska.gu.se