Stödgrupp
vid Sahlgrenska akademin
Stödgrupp för verksamma inom akademin

Stödgruppen är ett lokalt nätverk som ger hjälp och stöd till akademins anställda, doktorander och studenter i samband med tillfälliga problem och svårigheter i arbetet.

Gruppens uppdrag är att vara ett stöd för verksamma inom akademin då de känner sig kränkta, förbisedda eller ignorerade. Det kan handla om konflikter, mobbning, språkförbistring eller andra situationer där en eller flera personer behöver hjälp för att kunna hantera eller lösa ett problem.


Stödgruppen hjälper till i svåra situationer

Stödgruppen hjälper till och stödjer i svåra situationer. Nedan följer några exempel på stödgruppens uppgifter:

 • Vara samtalsstöd i "trassliga situationer".
 • Vara ett stöd i kontakt med "tredje" person.
 • Vara en extra kontakt i en krissituation, exempelvis vid olycka eller dödsfall.
 • Vid behov vara en länk till universitetets gemensamma krisledning.
 • Vid behov förmedla andra kontakter inom eller utanför universitetet som kan bidra till att en person får hjälp med att komma vidare och hitta en lösning på sitt problem.
 • Vid behov förmedla kontakter med företagshälsovården (Previa), Studenthälsan, myndigheter eller andra som kan ge professionell hjälp som inte finns eller kan/ska ges inom vår egen organisation.

 • En kontakt med stödgruppen ska vara begränsad och pågå under kortare tid eller till dess att det akuta problemet är löst eller annan hjälp är ordnad.

  Stödgruppen har regelbundet återkommande möten för avstämning av sitt uppdrag. Eftersom de som ingår i gruppen har olika kompetens, kan en person vid behov komma att hänvisas vidare till annan kontakt inom gruppen. Alla samtal behandlas konfidentiellt.


  Stödgruppens medlemmar

  Stödgruppen består av följande personer:

 • Ylva Berggren, arbetsmiljö- och personalhandläggare
 • Pia Dahlöf, medicine doktor, specialistläkare och leg psykolog
 • Eva Edin, doktorand, specialistläkare i psykiatri och allmänmedicin
 • Lars van der Heeg, högskolepräst
 • Liselotte Nilsson, ekonomisektreterrare,
 • Anders Ringeby, säkerhetsssamordnare
 • Barbro Sköldeberg, adjunkt och studievägledare
 • Jan-Erik Starmark, docent
 • Katharina Stibrant Sunnerhagen, adjungerad professor


 • Ylva Berggren har inom ramen för sin anställning som arbetsmiljöhandläggare i uppdrag att samordna stödgruppens arbete.


  Till dig som vill komma i kontakt med stödgruppen

  Stödgrupen är lätt att komma i kontakt med. det går alltid att nå någon i gruppen under kontorstid mellan kl 09.00 och 16.00. Ring telefonnummer 031 - 773 31 20. Numret är vidarekopplat till den person i stödgruppen som har jour den veckan.

  Du har rätt att vara anonym. Detta innebär att du inte behöver tala om vad du heter eller var du arbetar.

  Innan du ringer kan det vara bra om du tänker igenom hur du vill formulera ditt problem och vad det är för hjälp du behöver.