G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Upprop

Obligatorisk närvaro!

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 5: Immunologi, infektion,
tumörbiologi och hematologi

inleds med upprop och kursintroduktion

Onsdagen den 7 november 2007 kl 09:00

i föreläsningssal Tor Bjurström
(A2054), Medicinaregatan 3.

Göteborg 2007-10-11

Britt-Marie Benbow

IMAGE uppropsanslag-2007-11-0701.gif