Gamla övningstentor- Följande gamla övningstentor finns f n tillgängliga:


      - TENTAMEN 020118


      - TENTAMEN 020818


      - TENTAMEN 030117


      - OMTENTAMEN 030303


      - TENTAMEN 040116


      - TENTAMEN 050114


      - TENTAMEN 060118


      - OMTENTAMEN 060801