Kurs i stresshantering

STRESS!!! STRESS!!! STRESS!!! STRESS!!! STRESS!!! STRESS!!!


Akademihälsan drar snart igång en ny kurs i stresshantering. Kursen är kostnadsfri för alla studenter men antalet platser är begränsat så ta chansen och anmäl dig nu om du tror att det här är något för dig! Du anmäler dig via mail till:
stresshanteringsgrupp@akademihalsan.se

Högt tempo, tidspress, krav och måsten... Ibland kan studiesituationen bli pressad och vardagen svår att hantera. Vanliga symtom är magont, oro, sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och hjärtklappning.

Det kan vara viktigt att lyssna på sin kropps signaler och börja förändra sin situation. Du kan genom adressen nedan anmäla dig till Akademihälsans stresshanteringskurs där du tillsammans med andra kan börja
hantera studentlivets stress.

Syftet med kursen är att studenter med stressymptom ska få tidig
hjälp att hantera sin stress genom:
• Att få kunskap om stress och ångest.
• Att träffa andra studenter i liknande situation och ta del av de andra deltagarnas problemställningar och lösningsstrategier.
• Att genom gruppsamtal och starta en process i att hantera stressen i vardagen.

Nästa stresshanteringskurs startar måndag 19 november.
Gruppen träffas vid fem tillfällen på måndagar kl 13.30-15.30.
Max 12 deltagare. Gruppen bygger på aktivt och engagerat deltagande för att alla ska få ut så mycket som möjligt.

Var: Akademihälsan på Kaserntorget 11 B.

Anmälan via mail till:
stresshanteringsgrupp@akademihalsan.se

http://www.akademihalsan.se



(PS: OK - För att lägga extra lök på laxen så innebär det ju ytterligare ett stressmoment att denna blänkare kom så sent!...
- Dock kan ju den akut stressade chansa på en återbudsplats.
- Om inte detta fungerar kommer ju ytterligare kurstillfällen att utlysas kontinuerligt framöver...)




(2007-11-17)