Einsteinseminarium IV:

DEN VETENSKAPLIGA LUSTEN
- FORSKAREN SOM LEKANDE MÄNNISKA


Einstein


Vad driver den enskilde forskaren? Är forskandets lust i sig tillräckligt motiverande, tillfredsställelsen över att finna något nytt och oväntat?
Inom vissa forskningsområden finns potentiellt stora materiella vinster för den enskilde. Hur styr detta, om det styr? Och vilken roll spelar drömmen om ära och berömmelse?


Tid: torsdagen den 6 december, kl. 15.00-18.00

Plats: Sal 10, Vasaparken, Göteborgs universitet


Panel:

Gunnar Bjursell, professor i molekylärbiologi, Göteborgs universitet

Arvid Carlsson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet 1959-1989, mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2000

Margareta Alin, chef för Världskulturmuseet, Göteborg

Bo Rothstein, innehavare av August Röhss professur i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, professor i neurokemi

Moderator: Erland Hjelmquist, professor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet


Seminarierna startar med en paneldiskussion. Därefter är det paus och efter pausen fri diskussion.

Seminarierna är öppna för alla intresserade!


VÄLKOMNA!

För mer information: http://www.gu.se/einstein
(2007-12-03)