MF-ormen! MEDICINSKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

A L A R M
ALARM-logo

Hej du potentiella värd/värdinna!

Visste du att farmaceutstudenterna på GU har en alldeles egen arbetsmarknadsdag?

Den heter ALARM och kommer att äga rum den 12 mars 2008. Vi vill att DU skall vara med och hjälpa oss göra dagen givande, inspirerande och intressant för såväl utställare som besökare. Som värd/värdinna tar man hand om tilldelade företag/utställare som alla har en stark koppling till apotekaryrket och/eller andra biomedicinska yrkesområden. Ni kommer att få hjälpa dem till rätta i lokalerna, bygga monter ihop med dem, äta lunch med dem och helt enkelt se till att de har det bra. Ni kommer att få en bra inblick i ert framtida yrkesområde och får som värd/värdinna fördelen av en mer personlig kontakt med utställare än vad en besökare får.
Förutom att vara värd för företag/utställare kommer ni även att få hjälpa till med andra specifika uppgifter under dagen. Till exempel ta kort eller vara föreläsningsvärd/värdinna. Lunch ingår under dagen och efter avslutad dag är det planerat att vi i gruppen skall gå ut och äta middag.

För mer information eller en anmälan kontakta oss på:

alarm@mfg.gu.se(2008-01-11)