huvud-logoInstitutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sektionen för farmakologi

TENTAMENSANSLAG

2008-01-04


Britt-Marie Benbow

Besöksadress: Medicinaregatan 15D
Postadress: Box 431, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-786 3415 fax: 031-82 10 85
E-postadress: britt-marie.benbow@pharm.gu.se


Skriftlig tentamen


Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi och hematologi BMI531/BMI530


äger rum
Fredag 18 januari 2008 kl 14.30-20.30
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg + giltigt kårkvitto

Var god anmäl deltagande i tentamen (ej nödvändigt för deltagare i kursen HT07, men anmäl om du inte tänker deltaga) till kurssekreterare, (se ovan) eller i Kursportalen.Göteborg, 2008-01-04


Britt-Marie Benbow