EPSA-kongressen 14-20 april i Novi Sad

Du som är intresserad av att åka med på denna kongress i Serbien gör så här:
- Anmäler dig på www.epsa-congress2008.com
- Anmäler till mig på epsa@snaps-online.se att du skall med och vilken arbetsgrupp du vill vara med i (såvida du inte redan är med i någon).

Första anmälningsperioden pågår fram till 1 februari och kostar då €325. Från 2 februari till 15 mars är kostnaden €375, därefter €400.

För att kunna åka med på kongressen är det obligatoriskt att man är med i en arbetsgrupp och det som finns är:

• Public Health
• Pharmacy Awareness
• Pharmacy Education
• Mobility
• Erasmus Exchange Project
• Humanitarian Work
• Pharmaceutical sciences
• Professional development

För att ta del av sponsring är det obligatorisk närvaro på aktuella möten.

Mer information om kongressen finns på ovannämnda hemsida. Mer information om EPSA finns på SNAPS hemsida
www.snaps-online.se
samt på
www.epsa-online.org.


Tveka inte att fråga!
Robert Söderbaum 0735-433593NOVI SAD LOGO(2008-01-15)