Apotekarsocietetens västra krets bjuder tillsammans med
Sveriges Farmacevtförbunds studentstyrelse in till en afton med tema


KLINISK FARMACI

Torsdagen den 22 nov kl 16 - c:a 21


                       


Workshop:

Arbeta med patientfall tillsammans med aktiva klinikapotekare
och studenter från Uppsala universitets magisterprogram i klinisk farmaci.


Lokal: Birgit Thilander, Akademicum, Medicinaregatan 3Föreläsning:

Vad gör vi idag, och vilka möjligheter finns för framtiden?

Lena-Karin Lütz och Karolina Engvall


Kinikapotekargruppen, Sjukhusapoteket, Helsingborg

samt

Linda Holmbjer

Medicinkliniken, Landskrona

Lokal: Arvid Carlsson, Akademicum, Medicinaregatan 3Maila din anmälan till hanna.gyllensten@pharm.gu.se senast fredag 16 nov!(2007-11-11)