G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Upprop

Obligatorisk närvaro!

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin

Delkurs 4: Endokrinologi och digestion

inleds med upprop och kursintroduktion

Måndagen 3 september 2007 kl 09:15

i föreläsningssal Tor Bjurström (A2054), Medicinaregatan 3.

Göteborg 2007-08-03

Joakim Larsson/Britt-Marie Benbow

IMAGE uppropsanslag-07-09-0301.gif