SAHLGRENSKA AKADEMIN

Skriftlig tentamen

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/
Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 4: Endokrinologi och digestion
BMI 521 / BMI 520


äger rum
Tisdagen 6 november 2007
kl 09.00 - 14.00


i Universitetets skrivsal , Viktoriagatan 30

Medtag leg och giltigt kårkvitto

Var god anmäl deltagande i tentamen till kurssekreteraren
eller i Kursportalen -
(OBS! - går du kursen HT -07, meddela om du inte
tänker deltaga senast en vecka före tentamen!).

Britt-Marie Benbow
Tel: 786 3415
Fax: 82 10 85
E-post: britt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2007-10-04


Britt-Marie Benbow