S T E N C I L E R   M M...I.) - CHECKLISTA: DIGESTIONSMORFOLOGI

II.) - CHECKLISTA: HYPOFYSANATOMI

III.) - BJÖRN ELIASSONS DIABETES-HAND-OUT
(OBS - MKT STOR pdf-fil (9.6 MB!) - därför komprimerad till zip-fil!...)

IV.) - KRISTINA ANNERBRINKS DIABETESANTECKNINGAR (UTAN FYSIOLOGI)

V.) - BILDSPEL (ppt): DIGESTIONSFARMAKOLOGI HT 2005 (G Tobin)

VI.) - BILDSPEL (ppt): GI-HISTOLOGI HT 2005 (C Eriksson)

VII.) - BILDSPEL (ppt): LEVERFYSIOLOGI HT 2005 (E Björnsson)

VIII.) - BILDSPEL (ppt): GLUKOKORTIKOIDER (G Tobin)

IX.) - BILDSPEL (ppt): ENDOKRIN HISTOLOGI (Thyreoidea, parathyreoidea, hypofys, binjure) (C ERIKSSON)

X.) - Levent Akyureks BILDSPEL (ppt): Histologi - Genitalia

XI.) - Här tre st länkar (2005-10-28) från Frode Slinde ("Vitaminer/Mineraler mm"):

        - (a). - "Dietary Antioxidants and Cardiovascular Disease" (pdf)

        - (b). - "Vitamin C for Preventing and Treating the Common Cold" (pdf)

        - (c). - "Vitaminer och Mineraler" - Åhörarstenciler (av ppt-presentation) (pdf)

XII.) - Björn Carlssons BILDSPEL (ppt): "Metabola Syndromet"

XIII.) - Olle Bergmans PRESENTATION: "ANTIKONCEPTION, HRT OCH ANDROGENER, HT 06"
(INLAGT 2006-09-12)

XIV.) - Gunnar Tobins PRESENTATION: "DIGESTIONSKANALENS SPECIELLA FARMAKOLOGI, HT 06"
(INLAGT 2006-09-13)

XV.) - SEMINARIEUPPGIFT: "DIGESTION" (GUNNAR TOBIN, HT 06)
(INLAGT 2006-09-14)

XVI.) - CHECKLISTA MAGE-TARM: MORFOLOGI (LARS E ERICSON, HT 06)
(INLAGT 2006-09-19)

XVII.) - CAROLINE WASS PRESENTATION: "BINJUREBARKENS FARMAKOLOGI"
(INLAGT 2006-09-22)

XVIII.) - FASS-ÖVNING: "HYPOTHALAMUS- OCH HYPOFYSFARMAKOLOGI", HT 06
(INLAGT 2006-09-24)

XIX.) - STENCILER TILL FÖRELÄSNINGEN "FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI" (CN)
(INLAGT 2006-10-14)

XX.) - EINAR BJÖRNSSONS LEVERPRESENTATION (TVÅ FORMAT)
(OBS! - NYTT 2007-09-11)

XXI.) - HENRIK SJÖVALLS "GI-MOTILITETS-PRESENTATION"
(OBS! - NYTT 2007-09-12)

XXII.) - BILDSPELSPRESENTATION AV TARMLABORATIONEN
(OBS! - NYTT 2007-09-13)

XVIII.) - FASS-ÖVNING: "HYPOTHALAMUS- OCH HYPOFYSFARMAKOLOGI", HT 07
(OBS! - NYTT 2007-09-19)

XXIV.) - FÖRDJUPNINGSUPPGIFTER TILL MOMENTET OM DIABETES, HYPERLIPIDEMIER OCH FETMA
(OBS! - NYTT 2007-10-16)

XXV.) - NIKLAS ANDERSSONS PRESENTATION: "TILLVÄXT - GH - IGH-1"
(OBS! - NYTT 2007-10-24)

XXVI.) - INTERAKTIV TRÄNINGSDUGGA INFÖR TENTAN (eg ingen "stencil", således...)
(OBS! - NYTT 2007-11-02)