G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Skriftlig omtentamen

Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/
Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin

Delkurs 4:
Endokrinologi och digestion
BMI 521/BMI520

äger rum
Lördagen 8 december 2007 kl 09.00-14.00
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg och giltigt kårkvitto

Var god anmäl deltagande i tentamen till kurssekreterare
eller i Kursportalen.

Britt-Marie Benbow
Tel786 3415
Fax82 10 85
e-post britt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2007-11-15

Britt-Marie Benbow

IMAGE omtentanslag-4-07-12-0801.gif