- för-information:

FASSÖVNING: Hypothalamus- och hypofysfarmakologi


Introduktion:
Torsdag 28 sep kl 09.15

Redovisning/diskussion:
Tisdag 3 okt kl 9.15

Momentet "Farmakologisk påverkan av hypofysen" är alltså i själva verket en liten FASS-övning - baserad på följande

TOLV STYCKEN ARBETSUPPGIFTER.

- Huruvida ni löser dessa frågor på egen hand eller i grupp får ni avgöra själva... :-)

Bakgrund:
I.) Man kan aldrig att öva nog i att slå i FASS.
II.) Ämnesområdet hypothalamus- och hypofysfarmaka är dessutom av en så pass speciell art som man generellt sett kanske inte kommer i kontakt med särskilt ofta i sin kommande yrkesgärning. Att strikt katedermässigt beta av samtliga dessa preparat blir därför tämligen tungrott och inte särskilt meningsfullt...

- Med ett upplägg bestående av ett antal arbetsuppgifter - företrädesvis baserat på indikationer - för några av dessa substanser - kan vi däremot belysa några väsentliga farmakologiska principer/frågeställningar för denna typ av läkemedel, samtidigt som ni får träna er i att rationellt utnyttja FASS olika informativa register...

Rent praktiskt:
Uppgifterna är färskt uppdaterade till att gälla FASS 06 (alltså den upplaga ni fick utdelad i våras). Om ni har slarvat bort boken så finns ju FASS på Internet - det går alltså även bra att jobba vid datorn...

För att väsentligt underlätta arbetet får ni här en lista med en

SEPARAT FÖRTECKNING ÖVER F N REGISTRERADE AKTUELLA PREPARAT.

Denna förteckning är mycket matnyttig och sparar tid (- någon har faktiskt förslagits att ni inte skulle få ut denna - utan jobba enbart med FASS - men vi är snälla - som alltid...:-)

Tips för upplägget:
Om någon fråga - mot förmodan - skulle verka helt hopplös (d v s om ni inte direkt tror er ana vilket aktuellt läkemedel ni kan börja leta efter) kan ni ju helt enkelt i tur och ordning beta av preparaten (c:a 25 st) på listan via det s k SUBSTANSREGISTRET i FASS.
När ni därefter får en ledtråd till något preparat i själva LÄKEMEDELSBESKRIVNINGARNA (= huvuddelen av FASS), så tänk på att underrubriken "farmakodynamik" för resp registrerat läkemedel är mycket informativ...

P g a schematekniska orsaker (övningens tider har tyvärr tvingats flyttas en hel del under schemaläggningens gång...) kan det denna termin ev hända att ni vid redovisningstillfället ännu inte haft regelrätta föreläsningar om exakt samtliga preparat/kliniska frågeställningar som ingår bland frågorna...

Notera dock att avsikten definitivt inte är att ni skall bli specialister på dessa tillstånd: Tänk i första hand på de generellt övergripande endokrinologiska principerna med nivåerna hypothalamus - hypofys - hormonellt målorgan...
(Ni har fem dagar på er. Kör ni fast eller undrar över något får ni gärna mejla under tiden...)

Redovisningen:
Till genomgången (3 okt) är det alltså inte meningen att ni skall lämna in några skriftliga redovisningar e d!
I stället kör vi helt enkelt en en diskussion inför helkurs (inga gruppvis genomgångar) - där ni (inte läraren!) förhoppningsvis kommer med intelligenta och fullödiga svar på frågorna.
(OBS - Allra sist får ni dessutom utdelat ett skriftligt facit - men detta har vi aldrig sagt... :-)

Någon enklare fråga från denna övning brukar komma på tentan...


Jobba duktigt!

/CN

(PS 1: - Det enda som händer vid introduktionen på torsdag 28/9 är alltså att denna information även kommer att dras muntligt samt att de tre st stenciler ni hittar här kommer att delas ut "rent fysiskt". Om någon i stället utnyttjar denna för-introduktion här på webbsidan och hellre vill ha sovmorgon, så är detta alltså helt OK!...:-)

(PS 2: - Och här har ni "KARL-ASTRID" - en översiktsbild som ev kan vara till hjälp...)
(2006-09-24)