Gamla övningstentor:


1: Sluttentamen 1997

2: Sluttentamen 1998

3: Sluttentamen 1999

4: Sluttentamen 2000

5: Sluttentamen 2001

6: Sluttentamen 2002

7: Sluttentamen 2003

8: Sluttentamen 2004

9: Sluttentamen 2005

10: Omtentamen 2005

11: Sluttentamen 2006

12: Omtentamen 2006