G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Upprop

Obligatorisk närvaro!

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 3: Autonoma nervsystemet,
cirkulationssystemet, urinvägarna, respirationsorganen

inleds med upprop och kursintroduktion

Måndagen 26 mars 2007 kl 9:00

i föreläsningssal Tor Bjurström (A 2054),
Medicinaregatan 3

Göteborg 2007-03-06

Britt-Marie Benbow

IMAGE uppropsanslag-07-03-2601.gif