ENKÄT DELKURS 3, VT 2007


Enkätifyllande APEX-kille!...     Interaktiv kursenkät online!...   Enkätifyllande APEX-tjej!...


- Här nedan finner ni länken till en interaktiv enkät på webben för Delkurs 3, VT 2007.

Enkäten består av 21 st "graderingsfrågor" och 22 st "textkommentar-frågor" - alltså sammanlagt 43 st frågor.

Enkäten ligger ute fr o m nu och åtminstone fram tills tentamen är färdigrättad.
(Länk till enkäten tillsändes också kursdeltagarna via e-post).

Observera att några av frågorna på slutet handlar om tentamensskrivningen. Om du vill börja fylla i enkäten redan nu, kan du med fördel gärna vänta med frågorna om själva tentan och fylla i dessa efter skrivningen/rättningen - detta går utmärkt...

- När enkäten är avslutad kommer resultatsammanställning med diagram mm av "graderingsfrågorna" att läggas ut på kursens webbsida. Betr "textkommentarerna" kan det hända att dessa inehåller namn på enskilda personer, varför vi inte lägger ut sammanställningen av just dessa på Internet. Däremot kommer kursdeltagarna att tillsändas den fullständiga sammanställningen (alltså innehållande både "graderingsfrågor" och "textkommentarer") via e-post.

- Enkäten är fullständigt anonym och kan fyllas i på vilken Internetansluten dator som helst. Vi är tacksamma för om så många som möjligt vid lämpligt tillfälle tar sig tid att i lugn och ro fylla i kursenkäten.

Tack för er medverkan!

- OK - TAG MIG TILL ENKÄTEN!


OBS! - Glöm inte att klicka på "SKICKA!"-knappen längst ned på enkäten!
(Innan du gör detta kan du fila på och justera dina svar hur mycket du vill...)(2007-05-31)


(Tillbaka till Delkurs 3-sidan)