G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Skriftlig tentamen

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 3: Autonoma nervsystemet,
cirkulationssystemet, njurarna
och respirationssystemet, BMI 420 ANS

äger rum
Tisdag 5 juni 2007 kl 13.30-19.30
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg + giltigt kårkvitto

Var god anmäl deltagande i tentamen (ej nödvändigt för
deltagare i kursen VT07, bara om du inteavser att deltaga)
till kurssekreterare:

Britt-Marie Benbow
Tel.786 3415
Fax 82 10 85
E-mail britt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2007-05-10

Britt-Marie Benbow

IMAGE tentanslag-07-06-05-delk01.gif