INFORMATION INFÖR TENTAMEN


Inläsning...Inläsning...Inläsning...Inläsning...Inläsning...Huvudtentamen för Delkurs 3, VT 07
äger alltså rum
tisdag 5 juni 2007 kl 13.30 - 19.30
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30Skrivningen kommer i princip att utformas som de senaste skrivningarna:

- Alltså 35-40 st frågor av huvudsakligen "två-poängstyp" (med något enstaka undantag...) vilket ger 70-75 maxpoäng.

GK = c:a 65% och VGK = c:a 85% av maxpoäng. Gränser justeras i efterhand på sedvanligt vis...

Inga "rester" på något enskilt moment kommer att medges; är man underkänd måste således samtliga ämnesmoment (= en hel omskrivning) göras om. (Notera dock att det inte krävs några minimipoäng på enskilda ämnesmoment. Betygssättningen baseras således enbart på uppnått totalresultat.)

Målet är att rättningsarbetet skall vara klart före midsommar (alltså senast torsdag 21 juni) - men detta är ju alltså helt avhängigt de enskilda rättarnas insatser...

Första omtentamenstillfälle äger rum onsdag 1 augusti (alltså under "sommartentamensperioden")

Ytterligare ett omtentamenstillfälle kommer att erbjudas i början av januari 2008.

OBS! - Glöm tidigare utgången info om "obligatorisk anmälan till sommar-omtentamen senast 12 juni"! :

- Eftersom platsbokning i skrivsalen kostar pengar för institutionen har dead-line för detta förskjutits enligt följande:

I första hand fram till midsommar - eftersom vi enligt ovan alltså siktar på att ha ett färdigt resultat då. Om rättningen trots allt inte är klar vid detta tillfälle har vi utlovats ytterligare en respit med anmälan fram t o m vecka 26 (= fram till 1 juli). - Vidare besked härom kommer i så fall att läggas ut på kursens webbsida.

(Den som inte alls har deltagit i tentan - och har för avsikt att gå upp på omskrivningen 1/8 kan naturligtvis anmäla sig tidigare...)

Som vanligt kommer ni i samband med tentan att erhålla en kursenkät on-line, tillgänglig via webbsidan, liksom via e-post. Vi är liksom alltid tacksamma för era synpunkter på kursen via denna...
(2007-05-23)