R E S P I R A T I O N S H I S T O L O G I


Mikroskop! Mukociliär transport! Alveolärt gasutbyte!mukociliär transport!Mikroskop!Lite sedvanligt internationellt histologi-stoff för den extra-intresserade...

- Sjutton st slides-presentationer, filmer och interaktiva själv-tester:
1.) - Southern Illinois University

2.) - Case Western Reserve University

3.) - University of Delaware

4.) - Bioweb - University of Wisconsin

5.) - University of Kansas Medical Center

6.) - Boston University

7.) - University of Iowa

8.) - University of Western Australia

9.) - Virgina Commonwealth University

10.) - Webanatomy Net

11.) - Lloyola University Chicago

12.) - Tyler Junior College
13.) - Tulane University - HISTOPATOLOGI!
14.) - University of Missouri (1.) - FILM: EN TIMMA!

15.) - University of Missouri (2.) - FILM: 46 MINUTER!

      (- dessa sega filmer enbart för studenter med mkt starka nerver!... :-)
16.) - University of Minnesota: - INTERAKTIVT SJÄLV-TEST!

17.) - Southern Illinois University: - INTERAKTIVT SJÄLV-TEST!
(2007-05-28)