TRE SMÅ NYHETER1.) HUR GICK DET FÖR DEM SOM UTEXAMINERADES 2006?Måndag den 21 maj kl 18.00 i sal Arvid Carlsson, Academicum presenterar Helena Dahlqvist och Frida Strobel Wallin sin rapport om uppföljning av apotekare utexaminerade från Göteborgs universitet 2006.

2.) AKTUELLA STIPENDIER:

               

ADLERBERTSKA STIPENDIEFONDEN
ADLERBERTSKA STUDENTBOSTADSFONDEN
(Ansökningstid: 2 maj - 7 juni 2007)


Behöriga att söka är studenter i utbildningsprogram vid Sahlgrenska akademin som studerat minst en termin men inte hunnit längre än till utbildningsprogrammets näst sista termin, och som under det läsår ansökan avser studerar på heltid minst en av terminerna, kan komma i fråga.

Varje stipendium kan tilldelas en gång. Utbetalning äger rum i oktober och är intre skattepliktigt.
Mer info + on-line-ansökan via följande länkar:

http://www.sahlgrenska.gu.se/utbildning/stipendier/

https://stipendium.sahlgrenska.gu.se/

https://stipendium.sahlgrenska.gu.se/stip/info.jsp?lang=sv&id=2


Ofullständig registrering eller ansökan behandlas inte.

För att få högre rangordningspoäng än antal godkända poäng registrerade i LADOK som gäller aktuellt utbildningsprogram, måste intyg/bilagor som styrker detta skickas in senast 7 juni 2007
till:
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Utbildningsavdelningen, Studentexpedition
Box 400
405 30 Göteborg

3.) FÖREDRAG:

"LÅGKOLHYDRATKOST - BRA ELLER DÅLIGT?"
Dietistsektionen anordnar en officiell gemensamhetsdag.
Inbjudna talare är Dr. Annika Dahlqvist och Klinisk näringsfysiolog Ingrid Larsson.
Den som hängt med i medierna har kanske läst olika rekommendationer om hur stor del av maten som bör utgöras av fett, och vilka sorters fetter. Hur man lättast går ner i vikt osv. Vi hoppas bringa lite klarhet i detta; Ingrid och Annika har tidigare skrivit insändare, och vi får nu en chans att höra vad båda har att säga.

Tillställningen är gratis och öppen för allmänheten.

När: Kl 13:15, tisdag 2007-05-15.
Var: Inge Schiöler (F 1405), Medicinaregatan 11.

(För mer info: dietistsektionen@yahoo.se)(2007-05-11)