- Sommarläsning:


HUR GICK DET FÖR DEN FÖRSTA UTEXAMINERADE APEX-KULLEN I GÖTEBORG?


Klinisk projektledare...serveringsjobb... R&D...Skura och skrubba...


Läs sammanställningen av studentstudievägledarnas uppföljning av de 40 första APEX-studenterna som utexaminerades i Göteborg 2005.

- En rapport på uppdrag av Programkommittén för farmaceutisk och biovetenskaplig utbildning:

RAPPORT (14 sidor - pdf-format)

- Efter denna allvarsamma läsning kan ni ju koppla av med en musikvideo:


Gitarrist

THE LOVERS: "ONLINE PHARMACY"
(2006-07-12)