Här nedan finns ett antal bredvidstuderingslänkar:
(I) - Varia:
1.) - OBS! - Här finns NÅGRA FRÅGOR/SYNPUNKTER I SAMBAND MED INLÄSNINGEN (OBS! NYTT 2006-06-04!)

2.) - OBS! - Här finns INTRESSANT STOFF OM RÖKNING! (OBS! NYTT 2006-05-25!)

3.) - OBS! - Här finns SAMLAT STOFF OM KALCIUMKANALBLOCKERARE (OBS! NYTT 2006-05-20!)

4.) - OBS! - Här har ni uppdaterad föreläsningspresentation om respirationsfarmakologi samt
        "PATIENT EDUCATION INTERACTIVE TUTORIALS" från AstraZeneca (OBS! NYTT 2006-05-18!)

5.) - OBS! - Här har ni lite mer stoff om historiken bakom upptäckten av RAAS och ACE-aktiva farmaka (OBS! NYTT 2006-05-12!)

6.) - OBS! - Här hittar ni en "Glossary of Clinical Trials Terms" (bra vid seminariearbete om kliniska prövningar!) (OBS! NYTT 2006-05-09!)

7.) - OBS! - Här har ni ytterligare ett antal interaktiva övningslänkar om akuta olycksfallstillstånd och första hjälpen (OBS! NYTT 2006-04-30!)
(II) - ANS:


1.) - OBS! - Här har ni fyra nya ANS-animationer (OBS! NYTT 2006-03-28!)


2.) - OBS! - Här har ni elva st nya länkar om ANS-farmakologi! (NYTT 2005-03-31)


3.) - OBS! - Här har ni femton st nya bildspel om autonoma nervsystemet! (NYTT 2005-03-29)


4.) A PROGRAMMED INTRODUCTION TO AUTONOMIC PHARMACOLOGY
(man behöver inte fylla i namn etc - det fungerar ändå...):


4.) "Simple Intro to ANS with hot links to receptor detail"
- och klicka på "synapserna" mm på bilden!...
(III) - KARDIOVASKULÄR MORFOLOGI, FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI:


1.) - OBS! - Här har ni NÅGRA ASPEKTER PÅ GRUPPARBETET OM CIRKULATIONSFYSIOLOGI! (OBS! NYTT 2006-04-23!)


2.) - OBS! - Här har ni 31 st nya länkar om HYPERTONI MM! (NYTT 2005-05-20)


3.) - OBS! - Här har ni 30 st nya länkar om HJÄRTSVIKT, DIURETIKA MM! (NYTT 2005-05-18)


4.) - OBS! - Här har ni 21 st nya länkar om KOAGULATIONSFARMAKOLOGI MM! (NYTT 2005-05-12)


5.) - OBS! - Här har ni 30 st nya länkar om ANGINA PECTORIS och ARRYTMIER! (NYTT 2005-05-08)


6.) - OBS! - Här har ni tio st nya länkar om CIRKULATION! (NYTT 2005-04-20)


7.) - OBS! - Här har ni tolv st nya länkar om EKG! (NYTT 2005-04-14)


8.) - OBS! - Här har ni åtta st nya länkar om HJÄRT-LUNG-RÄDDNING! (NYTT 2005-04-10)


9.) - OBS! - Här har ni tio st nya länkar om KARDIOVASKULÄR HISTOLOGI! (NYTT 2005-04-08)


10.) - OBS! - Här har ni tjugo st nya länkar om KARDIOVASKULÄR FARMAKOLOGI-FYSIOLOGI! (NYTT 2005-04-06)


11.) - OBS! - Här har ni nio st nya länkar om HJÄRTAT! (NYTT 2005-04-04)


12.) HYPERHEART (- mkt bra! - interaktiv)


13.) EKG


14.) ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF THE HEART


15) CARDIAC OUTPUT - VIDEO


16.) CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY


17.) NET-PHARMACOLOGY
(IV) - RENAL MORFOLOGI/FYSIOLOGI mm:


1.) - OBS! - Här har ni - Tretton st nya länkar belysande njure-urinvägs-histologi! (OBS! - NYTT 2007-04-24)


2.) - OBS! - Här har ni
- Nitton st nya länkar belysande olika aspekter av NJURE/URINVÄGAR! (Inlagt 2005-04-26)


3.)
NJURFYSIOLOGI
(- animation - med ljud!...)

4.) NJURFYSIOLOGI
(- animation)

5.) "THE KIDNEY"
(- Kimball: "The Kidney")

6.) NJURFUNKTION
("Dialysis in the Kidneys")

7.) NJURFYSIOLOGI
(- bildspel)

8.) NJURFYSIOLOGI
(- Kuwait University)

9.) NJURFYSIOLOGI
("Meds Phase II C")

10.) RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEMET

11.) "SCIENCE MICTION..."(V) - NJURFARMAKOLOGI:


- BILDSPEL (ADH-analoger, ACE-hämmare, AT1-receptorantagonister och diuretika)
(VI) - RESPIRATIONSFARMAKOLOGI:


1.) - BILDSPEL: RESPIRATIONSFARMAKOLOGI (UPPDATERAT 2005-05-24)


2.) - OBS! - Här har ni 70 st länkar om RESPIRATION MM! (NYTT 2005-05-22)
(VII) - RESPIRATIONSHISTOLOGI:


1.) - SJUTTON NYA LÄNKAR (SLIDES, FILMER, INTERAKTIVA SJÄLVTESTER MM...) (OBS! NYTT! 2007-05-28!)