ALLMÄN INFO:


Sidan senast modifierad: Torsdag 14 augusti 2008:


- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSRESULTAT (FÖR "SOMMARSKRIVNINGEN" 2008-07-30)!

Tidigare modifieringar:

(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSRESULTAT (FÖR SKRIVNINGEN 2008-01-04)!... 23/1)


(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG (GÄLLER 2008-01-04)!...15/10)


(- INFO OM RÄTTNINGSLÄGET FÖR "SOMMARTENTAN" 1/8...inlagt 17/8)...


(- OBS! - RESULTAT AV "SOMMARTENTAMEN" (2007-08-01)!... 21/8)


(- OBS! - E-POSTLISTAN HAR FLYTTATS TILL SIDAN FÖR DELKURS 4 - VILKEN NU ÄVEN HAR GENOMGÅTT EN SEDVANLIGT OMFATTANDE STÄDNING OCH UPPRENSNING INFÖR NYA KURSSTARTEN HT 2007! ... 15/8)


(- OBS! - NY INFO MED OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR DELKURS 4, LT-ARTIKEL OM NORSKA APOTEKSREFORMEN samt NYTT "APEX"-ÄVENTYR... 7/8)


(- OBS! - INFO OM WorldHSS CONGRESS, ALGARVE (26/11-1/12) samt NY EPISOD AV "APEX"!... 2/8)


(- OBS! - RÖTMÅNADSRAPPORT - MED BL A NYA SERIEN "APEX"!!... 29/7)


(- OBS! - AKTUELL LÄGESRAPPORT (VIII) - MED BL A ENKÄTSAMMANSTÄLLNINGEN!!... 8/7)


(- OBS! - AKTUELL LÄGESRAPPORT (VII) - MED PREL-SCHEMA FÖR DELKURS 4!!... 2/7)


(- OBS! - TENTAMENSRESULTATET!

          samt

- OBS! - AKUT MORGON-LÄGESRAPPORT (V)!... 21/6)


(- OBS! - AKTUELL LÄGESRAPPORT (IV)!... 20/6)


(- OBS! - AKTUELL LÄGESRAPPORT (III)!... 19/6)


(- OBS! - AKTUELL LÄGESRAPPORT (II)!... 13/6)


- (OBS! - AKTUELL LÄGESRAPPORT!... 8/6)


(- LYCKA TILL!... 3/6)


(- OBS! - "EFTER TENTA- / SOMMARAVSLUTNING" PÅ INFERNO TISDAG 5/6!... 1/6)


(- OBS! - KURSENKÄTEN FÖR VT 2007!... 31/5)


(- OBS! - BREDVIDSTUDERINGSSTOFF: RESPIRATIONSHISTOLOGI!... 28/5)


(- OBS! - INFORMATION INFÖR TENTAMEN!... 23/5)


(- OBS! - STENCILHÄFTEN TILL DET SISTA GRUPPARBETET "INTEGRATION" (29-30/5) KOMMER ATT DELAS UT I SAMBAND MED RESPIRATIONSSEMINARIET NU PÅ FREDAG (25/5)! ... 22/5)


(- OBS! - DAGENS APOTEKSNYHET! ("APOTEKET EKORREN"?...) - TREVLIG HELG!... 16/5)


(- OBS! - OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG: 2007-06-05... 15/5)


(- OBS! - RESULTAT AV OMTENTAMEN DELKURS 2: 2007-05-05!... 14/5)


(- OBS! - TRE NYHETER: EXAMENSUPFÖLJNING '06, ADLERBERT-STIPENDIER, KOSTFÖREDRAG... 11/5)


(- OBS! - LENNART SVENSSONS PRESENTATION OM FARMAKA MOT ANGINA PECTORIS OCH ARRYTMIER!... 10/5)


(- OBS! - FÖRELÄSNINGSBYTEN PÅ EFTERMIDDAGARNA 16/5 - 21/5!... 3/10)


(- OBS! - INFO OM CSN-REPRESENTANTERNAS KOMMANDE BESÖK PÅ BERGET!... 28/4)


(- OBS! - SCHEMA MM FÖR "SOMMARTENTAMENSPERIODEN" 30/-7/8 2007!... 27/4)


(- OBS! - FJOLÅRETS ORDINARIE TENTAMEN (SKRIVNING 2007-06-07)... 26/4)


(- OBS! - FÖRELÄSNING OM UTREDNINGEN AV APOTEKSMONOPOLET!... 25/4)


(- MIKROSKOPERA ON-LINE: NJURE/URINVÄGAR!... 24/4)


(- VAD HÄNDER EFTER KÅROBLIGATORIET?...... 23/4)


(- OBS! - NÅGRA KOMMENTARER TILL GRUPPARBETET "CIRKULATIONSFYSIOLOGI" (fallet med skogshuggaren)... 22/4)


(- OBS! - INFO OM GRUPPINDELNING FÖR HLR-ÖVNINGARNA 2-4 MAJ!... 18/4)


(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG FÖR DELKURS 2 (2007-05-05)!... 14/4)


(- OBS! - SLUTRESULTAT TENTAMEN DELKURS 2 (2007-03-22)!... 12/4)


(- OBS! - TITTA GÄRNA LITE PÅ KARDIOVASKULÄR HISTOLOGI ONLINE!...... 9/4)


(- OBS! - NU FINNS KURSSCHEMAT I SEDVANLIGT MULTIFORMAT!... 2/4)


(- OBS! - AKADEMIGEMENSAM KURS "VÄRLDEN I VÅRDEN"... 31/3)


(- SÅ HÄR SER KOMPETENSKORTET UT!
                samt
- OBS! NYA GRUPPLISTOR FÖR VT 2007!
                samt
- OBS! - ÖGONLABS-VIDEON ON-LINE!... 29/3)


(- OBS! - PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING MEDDELAS ATT DE STUDENTER SOM GENOMFÖR KURSMOMENTET "HLR + FÖRSTA HJÄLPEN" KOMMER ATT ERHÅLLA ETT SÄRSKILT SIGNERAT KOMPETENSKORT HÄROM!... 27/3)


(- OBS! - PROGRAM FÖR INTERNATIONALISERINGSDAGEN TISDAG 3/4!... 24/3)


(- OBS! - PROGRAMKOORDINATOR HANNA GYLLENSTEN INFORMERAR ONSDAG 28/3 KL 11.45!... 23/4)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 21/3)


(- OBS! - UPPDATERAT PRELSCHEMA!:

http://www.pharmguse.net/schema-delkurs-3-07.doc (MS Word-format)

http://www.pharmguse.net/schema-delkurs-3-07.pdf (pdf-format)... 19/3)


(- OBS! - E-POSTADRESSLISTAN nu flyttad hit från Delkurs 2-sidan!... 17/3)


(- OBS! - SAJTEN HAR NU GENOMGÅTT REJÄL UPPSTÄDNING OCH RENSNING INFÖR KOMMANDE KURSSTART 26/3!... 4/3)


(- OBS! - OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR VT 07 (2007-03-26)... 8/3)


(- OBS! - UPPDATERING AV PRELIMINÄRSCHEMAT!... 7/3)


(- OBS! - RESULTAT AV OMTENTAMEN 2007-01-04!... 7/1)


(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG - 2007-01-04!... 12/12)


(- OBS! - DELKURS 4-SIDAN har nu inför nya kursstarten HT 06 genomgått en rejäl rensning och uppstädning och E-POST-LISTAN har flyttats dit!... 16/8)


(- OBS! - VIKTIGT MEDDELANDE!: - UPPROPET FÖR DELKURS 4 (1/9) ÄGER RUM KL. 09.15 - och alltså INTE 12.15 som tidigare angivits!... 14/8)


(- OBS! - RESULTAT AV "EM-TÄVLINGEN"...... 12/8)


(- OBS! - RESULTAT AV "SOMMARTENTAMEN" 2006-07-31!... 11/8)


(- OBS! - EM-TÄVLING!... 7/8)


(- OBS! - OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA DELKURS 4, HT 06!... 3/8)


(- OBS! - RÖTMÅNADSRAPPORT...... 2/8)


(- OBS: - UPPFÖLJNING AV APOTEKARE UTEXAMINERADE 2005!... 12/7)


(- OBS! - YTTERLIGARE "LÄGESRAPPORT"...... 11/7)


(- OBS! - LITEN "LÄGESRAPPORT" - BL A FLER ALTERNATIVA WEBBADRESSER!...... 1/7)


(- OBS! - SLUTRESULTAT TENTAMEN 7 JUNI!... 27/6)


(- OBS! - RESULTAT AV TYSKLANDS-TÄVLINGEN!... 25/6)


(- OBS! - RESULTAT AV ENGLANDS-TÄVLINGEN OCH NY TÄVLING (TYSKLAND! :-)... 22/6)


(- Vinnaren av Paraguay-tävlingen!...... 18/6)


(- OBS! PRELIMINÄRSCHEMA FÖR DELKURS 4, HT 06!... 17/6)


(- OBS! - RESULTAT AV PARAGUAY-TÄVLINGEN OCH NY TÄVLING (ENGLAND! :-)... 16/6)


(- OBS! - Se meddelande om att det är SPELAREN - inte landet - som skall anges som första målgörare i VM-tävlingarna!... 13/6)


(- OBS! - RESULTAT OCH NY TÄVLING! :-)... 11/6)


(- OBS! - VM-TÄVLING! :-)... 7/6)


(- OBS! - NÅGRA FRÅGOR I SAMBAND MED INLÄSNINGEN!... 4/6)


(- OBS! FJOLÅRETS GAMLA OMTENTAMENSSKRIVNING (2005-08-01)!... 2/6)


(- OBS! INFO OM TENTAN 7/6!... 1/6)


(- Tag och läs lite om RÖKNING!...... 25/5)


(- Justering av E-POSTADRESSLISTAN... 22/5)


(- OBS! INFO OM NY UTBILDNINGSPLAN!... 21/5)


(- OBS! SAMLAT STOFF OM KALCIUMKANALBLOCKERARE!... 20/5)


(- Stoff till "RESPIRATIONSFARMAKOLOGI" (29/5)... 18/5)


(- UPPDATERING AV PHARMA-JOBS-LÄNKEN... 17/5)


(- OBS! RESULTAT OMTENTAMEN DELKURS 2 (6/5)!... 16/5)


(- OBS! OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG FÖR 2006-06-07!
                samt
- UPPDATERING AV PHARMA-JOBS-LÄNKEN!... 15/5)


(- OBS!: - DONATIONSSTIPENDIER!... 13/5)


(- OBS!: - Mer stoff om RAAS och ACE-farmaka... 12/5)


(- OBS! STENCILER TILL FÖRELÄSNINGEN OM HJÄRTSVIKT OCH DIURETIKA ONSDAG 10/ 5!
                samt
- ÄNDRING I SCHEMAT 11-12 MAJ!
                samt
- LÄNK TILL UTMÄRKT ORDLISTA FÖR TERMINOLOGIN I SAMBAND MED KLINISKA STUDIER!
UTMÄRKT FÖR SEMINARIEARBETET (11-16/5)!
... 9/5)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN
                samt
- BYTE AV FÖRELÄSARE TORSDAG 11 MAJ 2006!... 3/5)


(- OBS! - FJOLÅRETS HUVUDTENTA (SKRIVNING 2005-06-07)!... 2/5)


( - OBS! - Här har ni ytterligare ett antal interaktiva övningslänkar om akuta olycksfallstillstånd och första hjälpen...... 30/4)


(- OBS! - Justering av föreläsningstitel: "EKG -demo" kallas "FÖRELÄSNING ELEKTROKARDIOGRAFI"... 25/4)


(- OBS! SCHEMAÄNDRING ONSDAG 26 APRIL!... 24/4)


(- OBS! Några aspekter rörande grupparbetet om cirkulationsfysiologi (20-21 april)!... 23/4)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 14/4)


(- OBS! RESULTAT AV TENTAMEN FÖR DELKURS 2 (2006-03-24)!... 12/4)


(- OBS! INFORMATIONSFÖRELÄSNING OM BOLOGNAPROCESSEN 27/4!... 9/4)


(- OBS! VIKTIG INFO OM "SOMMARTENTORNA" (27/7 - 4/8   2006)... 8/4)


(- Komplettering av JOBBSAJTEN... 6/4)


( - Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN
                samt
- INFO OM GÄSTFÖRELÄSNING 7 SEPTEMBER!... 5/4)


(- Komplettering av JOBBSAJTEN... 4/4)


(- OBS! - SCHEMAÄNDRING 28/4 - 2/5!
                samt
- OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG FÖR DELKURS 2 (6 MAJ!)... 3/4)


(- OBS! HÄR FINNER NI NU ALARM-BROSCHYREN!... 31/3)


(- Interaktivt ANS-stoff...
                samt
- NYA GRUPPLISTAN VT 2006!... 28/3)


(- NYHET: - Internationell arbetsmarknad inom farmacisektor/läkemedelsindustri mm... 27/3)


(- OBS! Uppdaterad schemaversion inför uppropet i morgon! ... 26/3)


(- OBS! - Liten påminnelse om ALARM-DAGEN 6/4!... 25/3)


(- Sajten har nu genomgått en rejäl vårrensning och uppstädning inför nya kursen VT 2006.
- E-POSTADRESSLISTAN är nu flyttad hit från Delkurs 2... 24/3)


(- OBS! OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN VT 2006 (2006-03-27)!... 15/3)


(- PRELIMINÄRSCHEMA FÖR DELKURS 3!... 13/3)


(- OBS! GUNNAR TOBINS BILDSPEL "ANALGETIKA" (ppt - 11.2 MB)... 15/2)


(- OBS! RESULTAT TENTAMEN 2006-01-04: Samtliga tre deltagande GK!... 24/1)


(- OBS! OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG DELKURS 3 (2006-01-04)!... 18/10)


(- OBS! OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA DELKURS 4 HT 05!... 17/8)


(- OBS! SLUTRESULTAT AV SOMMARTENTAMEN 2005-08-01!... 16/8)


(- Liten info angående läget beträffande rättningen av sommartentan... 13/8)


(- FACIT TILL "SOMMARTÄVLINGEN"! :-)... 1/8)


(- OBS! E-POSTLISTAN HAR NY FLYTTATS ÖVER TILL SIDAN FÖR DELKURS 4!... 23/7)(- Justering av E-POSTLISTAN... 14/7)(- OBS! RESULTAT AV TENTAMEN 2005-06-07!... 23/6)(- OBS! Nu finns ett PRELIMINÄRSCHEMA för NYA DELKURS 4, HT 2005... 14/6)(- Nu finns OMTENTAMENSSKRIVNINGEN VT 04 för DELKURS 2 upplagd... 3/6)(- OBS! LYDIA MELCHIORS UPPDATERADE FÖRELÄSNINGSPRESENTATION OM "RESPIRATIONSFARMAKOLOGI" (- förel 26/5 kl 09)... 24/5)(- OBS! OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG FÖR DELKURS 3 (2005-06-07)!... 23/5)(- 70 st nya bredvidstuderingslänkar om RESPIRATION... 22/5)(- 31 st nya bredvidstuderingslänkar om HYPERTONI MM...
                samt
- FJOLÅRETS HUVUDTENTA (SKRIVNINGEN 2004-06-04))... 20/5)(- 30 st nya bredvidstuderingslänkar om HJÄRTSVIKT MM...
                samt
- INFO OM TILLGÅNG TILL HISOLOGENS DATORÖVNINGAR (1 - 3 JUNI)!... 18/5)(- INFO OM AKUTA SCHEMAÄNDRINGAR 19 - 20 MAJ!... 17/5)(- OBS! - RESULTAT OMTENTAMEN DELKURS 2 (2005-05-02)!
                samt
- INFO OM SCHEMAÄNDRINGAR 25 - 26 MAJ!... 16/5)(- Svar till inläsningsuppgifterna om hjärtsvikts- och diuresfarmakologi... 15/5)(- 21 st nya bredvidstuderingslänkar om KOAGULATIONSFARMAKOLOGI MM...... 12/5)(- - OBS! VIKTIG INFO ANGÅENDE
SCHEMAÄNDRING MÅNDAG 16 MAJ!

                samt
- - OBS! VIKTIG INFO ANGÅENDE
UNDERVISNINGEN ONSDAG 11/5 - TORSDAG 12/5!
... 10/5)(- 30 st nya bredvidstuderingslänkar om ANGINA PECTORIS och ARRYTMIER... 8/5)(- Info från Jenny Nyström ang studentfråga (i samband med grp-undervisning).. 4/5)(- SAMMANSTÄLLNING AV KURSENKÄTEN FÖR DELKURS 2, VT 05 ... 2/5)(- Nitton st nya bredvidstuderingslänkar om NJURE/URINVÄGAR
                samt
- Justering av E-POSTLISTAN... 26/4)(- TENTAMENSSKRIVNINGEN FÖR DELKURS 2 (2005-03-23)
        nu inlagd bland
GAMLA TENTAMENSSKRIVNINGAR... 25/4)(- INFO OM ADLERBERTSKA STIPENDIER... 24/4)(- SFF STUDENTSEKTION: "STRESSHANTERING" 2005-04-28... 22/4)(- OBS! - NU FULLSTÄNDIG INFO OM SOMMARTENTAMENSPERIODEN 28/7 - 5/8 2005 (flera filformat)!... 21/4)(- Tio st nya bredvidstuderingslänkar om CIRKULATION... 20/4)(- Info om sommarens omtentamensperiod (28/7 - 5/8)
                samt
- OBS! OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG FÖR DELKURS 2 (2005-05-02)!... 15/4)(- Tolv st nya bredvidstuderingslänkar om EKG... 14/4)(- RESULTAT TENTAMEN DELKURS 2 (2005-03-23) - (MS Word)

- RESULTAT TENTAMEN DELKURS 2 (2005-03-23) - (pdf)

- RESULTAT TENTAMEN DELKURS 2 (2005-03-23) - (html)... 12/4)(- OBS! - FÖRELÄSNINGSSCHEMA FÖR ALARM 2005... 11/4)(- Justering av E-POSTLISTAN
                samt
- Åtta st nya bredvidstuderingslänkar om HJÄRT-LUNG-RÄDDNING... 10/4)(- Mikroskopera online! - Tio st nya bredvidstuderingslänkar om KARDIOVASKULÄR HISTOLOGI... 8/4)(- Tjugo st nya bredvidstuderingslänkar om KARDIOVASKULÄR FYSIOLOGI-FARMAKOLOGI... 6/4)(- Nio st nya bredvidstuderingslänkar om HJÄRTAT... 4/4)


(- Komplettering av E-POSTLISTAN
                samt
- Info om FÖRSLAG TILL SJUGRADIG BETYGSSKALA... 1/4)(- Elva st nya bredvidstuderingslänkar om ANS-FARMAKOLOGI... 31/3)


(- OBS! - NYA GRUPPLISTAN VT 2005!... 30/3)(- Justering + komplettering av E-POSTLISTAN
                samt
- Femton st nya bredvidstuderingslänkar om AUTONOMA NERVSYSTEMET... 29/3)(- Komplettering av E-POSTLISTAN
                samt
- Ny akademigemensam kurs: "VÄRLDEN I VÅRDEN"... 25/3)(- E-POSTLISTAN nu flyttad hit till Delkurs-3-sajten!... 18/3)


(- OBS! INFO OM ARBETSMARKNADSDAGEN 14/4!... 16/3)(- Två nya länkar:

        - LÄKEMEDELSVERKET
               och
        - APOTEKARSOCIETETEN ... 14/3)(- OBS! - NY OFFICIELL MÅLBESKRIVNING FÖR KURSEN VT 2005!... 12/3)(- OBS! - NY OFFICIELL SCHEMAVERSION FÖR KURSEN VT 2005!... 11/3)(- OBS! OFFICIELLT UPPROPSANSLAG INFÖR KURSSTART 29/3!... 8/3)(- Sidan har nu börjat rensas upp rejält inför nya kursen VT 05!... 5/3)(- OBS! - PRELIMINÄRSCHEMA DELKURS 3 VT 2005 (MS Word-format)

- OBS! - PRELIMINÄRSCHEMA DELKURS 3 VT 2005 (pdf-format)... 9/2)(- OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG för skrivning 2005-01-04... 16/11)

(- ENKÄTSAMMANSTÄLLNING (KURSUTVÄRDERING VT 04)... 7/9)


(- Ut med sommarfirare. In med arbetsprov... 3/9)

(- OBS! RESULTAT SOMMARTENTAMEN 2004-08-02!... 20/8)

(- Ny knapplänk till STUDIESOCIALA GRUPPEN... 28/7)

(- OBS! - RESULTAT TENTAMEN 4/6!... 24/6 - em)

(- Vi väntar... 24/6 - fm)

(- Ännu mera info om läget på tentamensrättningsfronten... 22/6)

(- Ytterligare uppdaterad info om läget på tentamensrättningsfronten... 19/6)

(- Info om läget på tentamensrättningsfronten... 12/6)

(- Liten påminnelse om ASTRA ZENECAS BOKSTIPENDIUM [dead-line: 30/6]... 6/6)

(- OBS! - E-POSTLISTAN nu flyttad till sidan för DELKURS 4!... 5/6)

(- OBS! PRELIMINÄRSCHEMA FÖR KOMMANDE NYA DELKURS 4, HT 2004!... 2/6)

(- "Ha-en-trevlig-inläsning!"-hälsning... 29/5     :-)

(- Information om att SIDAN FÖR DELKURS 4 nu har börjat städas, rensas och uppdateras inför kommande nya kursen HT 2004... 26/5)

(- VIKTIG INFO MM INFÖR TENTAMEN 2004-06-04!
        samt
- BILDSPEL: RESPIRATIONSFARMAKOLOGI... 17/5)


(- OMTENTAMENSRESULTAT (28/4) för DELKURS 2!... 14/5)

(- BILDSPEL: NJURFARMAKOLOGI... 6/5)

(- OBS! INFO OM SCHEMÄNDRING FREDAG 7 MAJ 2004!... 4/5)

(- NYA INSTUDERINGSLÄNKAR (RENAL MORFOLOGI/FYSIOLOGI)!... 26/4)

(- STIPENDIEKUNGÖRELSER (ADLERBERT)... 23/4)

(- Även Tentamen 2003-08-04

      finns nu inlagd under

"Gamla övningstentor"... 22/4)


(- Tentamen 2003-06-06

      finns nu inlagd under

"Gamla övningstentor"... 21/4)


(- Info om NATIONELLA EX-JOBB-POOLEN
      dessutom
- info om grupparbetet fredag 23/4
      samt
- info om EXTRA demo-tillfälle (histo: ANS hjärta/kärl) måndag 17/5!... 20/4)

(- INSTUDERINGSLÄNKAR (kard-vask)... 19/4)

(- Liten påminnelse om schemaändringarna 15-16/4!... 14/4)

(- OBS! - NYA GRUPPINDELNINGSLISTORNA, VT 2004!... 13/4)

(- OBS! - NY ADRESS, NYA TIDER ETC FÖR STUDENTEXPEDITIONEN!... 11/4)

(- TENTAMENSRESULTAT (23/3) FÖR DELKURS 2!... 8/4)

(- OMTENTAMENSANSLAG (28/4) FÖR DELKURS 2... 3/4)

(- OBS: VIKTIG INFO ANGÅENDE SOMMARENS OMTENTOR (29/7 - 6/8)!... 31/3)

(- Nu separat knapp i huvudlänksmenyn till LÄRARNAS E-POSTADRESSER... 28/3)

(- OBS! INFO OM SCHEMAÄNDRINGAR 15-16 APRIL!

      samt

- Påminnelse om utmärkta instuderingslänkar:
A PROGRAMMED INTRODUCTION TO AUTONOMOUS PHARMACOLOGY
med (t ex)
"Simple Intro to ANS with hot links to receptor detail"
etc... 26/3)


(- Komplettering av e-postlistan
        samt
- NYTT SCHEMA (version 23/3)!
- NY MÅLBESKRIVNING
- NY SEPARAT ANS/GLATT-MUSKEL (MORF-FYS)-MÅLBESKRIVNING

(samt påskpynt... :-) ... 23/3)


(- Komplettering av e-postlistan... 22/3)

(- OBS! : Kursens E-POST-ADRESSLISTA nu flyttad hit från sidan för Delkurs 2!... 18/3)

(- OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN VT 2004!... 17/3)

(- PRELIMINÄRSCHEMA FÖR NYA KURSEN VT 2004!... 1/3)

(- Fortsatt renovering av sidan (bl a av knappmenyraden)... 29/2)

(- Sidan har nu börjar rensas upp rejält inför kommande nya kurs VT 2004... 22/2)

(- OMTENTAMENSRESULTAT (skrivning 2004-01-05)... 4/2)

(- Ny länk till LÄKEMEDELSBOKEN 2003-2004... 29/10)

(- OMTENTAMENSANSLAG FÖR MÅNDAG 5/1 2004!... 27/10)

(- CHECKLISTA: HJÄRTATS MORFOLOGI
- CHECKLISTA: URINVÄGARNAS MORFOLOGI... 19/9)

(- RESULTAT TENTAMEN 2008-08-04... 19/8)

(- E-postadress-listan nu flyttad till sidan för Delkurs 4!... 30/6)

(- UPPROPSANSLAG FÖR NYA DELKURS 4   (1/9 2003)... 26/6)

(- Här finns nu: RESULTAT TENTAMEN 2003-06-06... 26/5)

(- Ut med speleman och groda. Tillbaka med sommarsländan... 23/6)

(- Info om ytterligare uppdateringar på sidan för DELKURS 4; nu nya GRUPPINDELNINGAR... 20/6)

(- Viktigt meddelande från Göran Bergström om tentamensrättning och anmälan till omtenta!

- samt:

- Info om att sidan för DELKURS 4 håller på att uppdateras inför nya kursen HT 2003.
- Bl a finns NYTT PRELIMINÄRSCHEMA!... 19/6)

(- Ut med dagslända. In med Midsommar-Speleman + Liten Groda... :-) ... 13/6)

(- ANSLAG: TENTAMEN 2003-06-06... 2/6)

(- Se meddelande från Gunnar om upplägget för tutorials 23/5!... - inlagt 19/5)

(- Uppdatering av E-postlistan... 18/5)

(- VIKTIG INFO FRÅN MIKAEL NILSSON OM INSTÄLLDA DISSEKTIONSDEMONSTRATIONER VECKA 21!... 16/5)

(- Resultat omtentamen DELKURS 2 2003-05-02... 15/5)

(- Ut med hockeyspelare. In med dagslända... 12/5)

(- Ut med badkille. In med Tre Kronor-VM-lirare!... 10/5)

(- Inbjudan till INFOKVÄLL OM UTLANDSSTUDIER 12/5... 9/5)

(- HÄR FINNS NU SIDHÄNVISNINGAR FÖR URINVÄGSMORFOLOGIN:

URINVÄGSMORFOLOGI, VT 2003 (HTML-format)
URINVÄGSMORFOLOGI, VT 2003 (pdf-format)
URINVÄGSMORFOLOGI, VT 2003 (MS Word-format)... 5/5)

(- Bort med valborgspartajare och discomusik. In med badkille... 1/5)

(- Lite schysst discomusik till Valborg.
    Bara lugn - vi tar bort den efter helgen!... 29/4)

(- Justering av E-postlistan... 28/4)

(- Ut med plasktösen. In med valborgsfirare!... 27/4)

(- Ut med påskhare. In med badtjej... 22/4)

(- Uppdatering av E-postlistan... 18/4)

(- Uppdatering av E-postlistan
      samt:
- OBS - YTTERLIGARE REVIDERINGAR AV SCHEMAT!... 14/4)

(- Uppdatering till ny FASS-upplaga (FASS '03)... 10/4)

[- TENTAMENSRESULTAT DELKURS 2 (2003-03-21)
      samt
- ytterligare allmän uppstädning på sidorna... 9/4]

(- Uppdatering av E-postlistan... 5/4)

(- NYA SIDHÄNVISNINGAR HJÄRTA-KÄRL-MORFOLOGI:

SIDHÄNVISNINGAR MORFOLOGI: HJÄRTA-KÄRL (html-format)

SIDHÄNVISNINGAR MORFOLOGI: HJÄRTA-KÄRL (pdf-format)

SIDHÄNVISNINGAR MORFOLOGI: HJÄRTA-KÄRL (MS Word-format))... 4/4

(- Uppdatering av E-postlistan
      samt:
- OBS - YTTERLIGARE REVIDERINGAR AV SCHEMAT!... 2/4)

[ UPPDATERADE MÅLBESKRIVNINGAR/STENCILER:

- ANS - GLATT MUSKULATUR (MORF - FYS) (html-format)
- ANS - GLATT MUSKULATUR (MORF - FYS) (MS Word.-format)
- ANS - GLATT MUSKULATUR (MORF - FYS) (pdf-format) ... 31/3]

(- Nya GRUPPLISTOR för kursen VT 2003... 28/3)

(- Anslag om OMTENTAMEN DELKURS 2, 2003-05-02... 27/3)

(- Uppdatering av E-postlistan... 25/3)

(- E-postlistan nu flyttad hit till DELKURS 3-sajten + lite småjusteringar... 22/3)

(- OBS - YTTERLIGARE REVIDERINGAR AV NYA SCHEMAT!... 20/3)

(- OBS! JUSTERINGAR AV PREL-SCHEMAT FÖR NYA KURSEN VT 03 (GÄLLER 28 OCH 31 MARS!)... 11/3)

(- UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN VT 2003... 10/3)

(- Sidan uppstädad inför nya kursen VT 2003. Dessutom nya prel-schemat:

- PREL-SCHEMA VT 2003 (HTML-format)

- PREL-SCHEMA VT 2003 (pdf-format)

- PREL-SCHEMA VT 2003 (MS Word-format)... 10/2)

(- RESULTAT OMTENTAMEN 2003-01-03... 3/2)

(- OMTENTAMENSANSLAG (för 3/1 2003)... 20/11)

(- Liten uppstädning på sidan... 28/10)

(- e-postadresslistan nu flyttad till sidan för Delkurs 4!... 2/9)

(- RESULTAT OMTENTA 5/8... 22/8)

(- Liten justering av e-postadresslistan... 15/8)

(- Väck med beach life. In med surströmmingspartaj... 4/8)

(- RESULTAT AV SLUTTENTAMEN 02-06-07... 26/6)

(- Väck med fotbollen. In med beach life... 21/6)

(- Preliminärschema för DELKURS 4, HT 2002... 18/6)

(- Ut med Sverige (snyft!...). In med Svennis!... 16/6)

(- Argentina expedierat. In med Senegal i åttondelen... 12/6)

(- Påminnelse om AstraZenecas Bokstipendium... 8/6)

(- Nigeria expedierat. In med Argentina... 7/6)

[- Omedelbar bortplockning av alla gamla tentamensskrivningar - utom två.
(Hör av er på lämpligt sätt till kursledningen om ni undrar vad denna akuta åtgärd beror på...)... 6/6]

(- Ut med ENGLAND. In med NIGERIA: Två st kamper på fredag: Tentan och Matchen...
Dessutom: Online-lexikon över biomedicinska termer inlagt.... 4/6)

(- Bortstädning av en hel del gammalt stoff. Ut med hjärtfysiologistudent. In med SVERIGE - ENGLAND i Fotbolls-VM!... 1/6)

(- Ny ONLINE-KURSENKÄT för VT 02!... 28/5)

(- 30 st GAMLA RESPIRATIONSFRÅGOR inlagda.
samt
- Ytterligare en gammal övningstenta inlagd: Tentamen 4 januari 2002... 25/5)

(- Inläggning av RESP-MORF-INSTUDERINGSFRÅGORNA under "Mål"... 23/5)

(- Info om extratimmar för ANS-farmakologi mm... 17/5)

(- Länkar till tre sajter med ANS-/kardiovaskulär-farmakologi... 16/5)

(- ANSLAG OM NYTT FÖRSÖK ATT LÄGGA IN TIMMAR MED DEN UTEBLIVNA EXTRAUNDERVISNINGEN... 15/5)

(- ANSLAG OM INSTÄLLD UNDERVISNING 14/5!
samt
- Uppdatering av e-postadresslistan... 14/5)

(- Ut med ishockey -VM. Grattis till Tre Kronor för bronset (liksom till Åke Karlsson i Hägersten - din vinstpuck kommer på posten...!  
- In med hjärtfysiologistudent... 11/5)

(- Uppdatering av Studietipset... 9/5)

(- Uppdatering av e-postadresslistan,
- Resultat av OMTENTA I, DELKURS 1, 17/4... 8/5)

(- Liten uppstädning av sajten: E-post-adresslistan "uppflyttad", Njur-/UV-Morf-frågorna även inlagda under "Mål"... 7/5)

(- FRÅGOR+SVAR: NJUR-/URINVÄGSANATOMI... 6/5)

(- Se omdugga i form av HEMDUGGA... 4/5)

(- Ny övningstenta (omtenta 6/8 2001)... 3/5)

(- Notis om liten schemaändring 6/5 och 8/5... 2/5)

(- Notering om omdugga i form av HEMDUGGA!

Liten justering av sidan med gamla övningstentor.

(- OBS! - Notera dessutom att "Rutan" är ur funktion några timmar 1/5 pga att "Dreambook" kör underhåll på sin server. "Rutan" återkommer således snart igen... :-) ... 1/5)


( STENCIL: "HORMONER OCH NJUREN"

som html-dokument

som Word-dokument

som pdf-dokument


STENCIL: "NJURAR: SVAR TILL INLÄSNINGSFRÅGOR"

som html-dokument

som Word-dokument

som pdf-dokument... 30/4)
( - RESULTAT DUGGA 24/4

SVAR + KOMMENTARER TILL DUGGAN 24/4:

som html-dokument

som Word-dokument

som pdf-dokument... 29/4)


(- Uppdatering av e-postadresslistan... 28/4)

(- ANSLAG OM TUTORIAL 3 MAJ 2002... 25/4)

(- Liten justering av e-postadresslistan... 24/4)

(- Notering om problem att läsa innehållet i "Rutan" på vissa datorer.... 22/4)

(- Notera SCHEMAÄNDRINGEN den 26/4!
Momentet ("Kliniska tips" utgår alltså denna eftermiddag - se även Dicks kommentar om detta i "Interaktiva Rutan".)
samt
- Ytterligare uppdatering av "Mål" (Nr 10):
Uppfräschad Målbeskrivning av Tillämpad cirkulationsfysiologi... 18/4)

(- Svar på frågor: Cirkulationsfysiologi
och
- Svar på frågor: Hjärtfysiologi

Dessutom: Ut med gås. In med Hockey-VM!... 17/4)

(- Notering om felaktig sidhänvisning i stencilen "Hjärta: Morfologi-Fysiologi" (sid 3):
Avsnittet om hjärtsäcksanatomi: sid M 521-523 skall vara sid M 540-542!... 16/4)

(- Uppdatering av Målbeskrivning för Hjärta: Morf-Fys... 14/4)

(- Uppdatering av Målbeskrivning för Cirkulation: Morf-Fys
samt Målbeskrivning ANS-Farmakologi... 8/4)

(- Uppdatering av Målbeskrivning för ANS: Morf-Fys... 7/4)

(- Uppdatering av e-postadresslistan... 4/4)

(- Uppdatering av e-postadresslistan
samt: UPPDATERAT KURSSCHEMA ("2/4")... 3/4)

(- Kompendium för ÖGONLABORATION!: (html) (pdf) (MS Word)
Samt: Påskfigurer väck. In flyger kanadagås.
Dessutom: Rejäl uppdatering av e-postadresslistan. Vi är uppe i 72 st nu - jättebra! Kolla gärna att allt stämmer... och fortsätt att komplettera tills vi har 100 %-ig täckning! :-)... 2/4)

(- NY KURSINFO inför uppropet 2 april... 1/4)

(- Uppdatering av e-postadresslistan... 28/3)

(- Uppdatering av e-postadresslistan... 27/3)

(- Kursens E-POSTADRESSLISTA nu flyttad till webbsidan för Delkurs 3 (från Delkurs-2-sidan)!... 25/3)

(- Marskatter ut. In med påskhare, dito kyckling och värpande höna!... 19/3)

(- Info om kurslitteratur VT 2002 [OBS: Ny upplaga av Guyton & Hal])... 11/3]

(- UPPROPSANSLAG
samt
- NYA PRELIMINÄRSCHEMAT FÖR KURSEN VT 02!... 4/3)

(- VIKTIG INFO INFÖR NYA KURSEN VT 02!... 1/3)

(- Sajten äntligen flyttad från gamla sega Virtue-servern 10/1 till ny, snabb GU-server.
Justeringar i samband härmed genomförs efterhand... 12/1)

(- Snögubbe och julgranar!... 8/12)

( - Höstlöv ut. Vinterbrygga in... APEX inkluderat!... 22/11)

( - OMTENTAMENSANSLAG 2002-01-04!... 12/11)

( - Svampar ut. Höstlöv in... 5/10)

( - Introduktion av vårt nya "Fil-lager" där lärare såväl som studenter enkelt kan ladda upp resp hämta hem filer/dokument med t ex kursstenciler, redovisningar etc etc... 22/9)

( - Sommarlovssurfaren och augustikräftorna ut. Höstsvampar in... 4/9)

( - SLUTRESULTAT OMTENTA 2001-08-06...14/8)

(- Länk till uppdaterat prel-schema för Delkurs 4 HT-01... 9/8)

(- Kräftor... 20/7)

(- Liten justering av lay-out:en... 18/7)

(- Anslag för augustitentan, havsbild... 25/6)

(- SLUTRESULTAT: TENTAN 7/6, 22/6)

(- PREL-preliminärschema för Delkurs 4!, 20/6)

(- Midsommarpynt!... 14/6)

( - Tentamensnedräkning äntligen nedmonterad... 8/6)

- Nytt Web-pynt: sommarblomster...

- Gamla övningsskrivningen: Tentamen 1, 2000-06-06 finns nu inlagd.

- NYA INTERAKTIVA ENKÄTEN FÖR DELKURS 3, VT 2001
finns nu tillgänglig on-line!

- Tentamensnedräkning :-)

- Komplettering av fyra st dokument under "Mål" (Målbeskrivningar) (15/5):
"Introduktion"
" ANS och glatt muskulatur: Farmakologi"
" ANS-Farmakologi: Frågor och svar"
" Kardiovaskulär Farmakologi"

- OBS! - SCHEMAÄNDRINGAR INLAGDA! OBS!

- LÄNK TILL FINALA SLUTRESULTATET FÖR
OMTENTAMEN, DELKURS 1, 01-04-04
NU INLAGD

- Information om dugga, redovisningar, 'tutorials' och fördjupningsuppgifter

- Frågor+Svar för Instuderingsuppgifter:
Morfologi: "Hjärta" resp "Kärl" inlagda 2001-04-25

- (Påskkycklingen utbytt mot majbrasa och vitsippor :-)

- Målbeskrivning: (Urinvägarna: Morf-fys)

- Påskkyckling!

- CHATTEN fungerar åter! - Pröva!

- Ny målbeskrivning: (Kommentarer till hjärtfys)
samt RESULTATLÄNK: CNS-TENTAN 2001-03-21)! [10/4]

- Länk till Delresultat (Farm-del) Omtentamen Delkurs 1, 01-04-04.

- Ny målbeskrivning: ( Tillämpad cirk-fys) (01-04-08).

- Ny målbeskrivning: (Hjärta: morf-fys).

- Ny målbeskrivning: (Cirk: morf-fys).

- Ny FASS-länk (FASS '01!) + nya grupplistan.

- Ny målbeskrivning (ANS/Glatt muskel: morf-fys).

- REVIDERING AV NYA SCHEMAT! OBS!

- "Uppdatering" av Målbeskrivningarna

- Nya schemat + uppropsanslag för VT 2001 inlagt (5/3)