HLR!...BETRÄFFANDE GRUPPÖVNINGARNA
I HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN
2-4 MAJ 2007
HLR!...


- Då instruktörerna vill ha max 10 studenter per grupp
(fördelat på 10 st grupper)
föreslås följande gruppindelning:

- Vi utgår från den nuvarande indelningen i nio grupper
och lägger till en nyskapad Grupp 10
för i första hand dem som har förhinder
att deltaga vid ordinarie schemalagt tillfälle...


- Schemat för de fem olika tillfällena ser ut så här:

1.) Onsdag fm 2/5: (08.00-12.00) Grupp 9 och 10 (MAX 20 stud tot)
2.) Onsdag em 2/5: (12.30-16.30) Grupp 7 och 8 (MAX 20 stud tot)

3.) Torsdag fm 3/5: (08.00-12.00) Grupp 5 och 6 (MAX 20 stud tot)
4.) Torsdag em 3/5: (12.30-16.30) Grupp 3 och 4 (MAX 20 stud tot)

5.) Fredag fm 4/5: (08.00-12.00) Grupp 5 och 6 (MAX 20 stud tot)

(- OBSERVERA KLOCKSLAGEN!...)


- Då man alltså vill ha max 20 st studenter per tillfälle, och varje tillfälle består av två grupper (enl ovan)
konstaterar man f n lätt via en blick på grupplistan (alltså under förutsättning att samtliga studenter kan deltaga ograverat) att följande gäller:

Grupp 1 + grupp 2 = 10+8 = 18 st (= OK!)
Grupp 3 + grupp 4 = 9+10 (en stud har hittills meddelat byte till grupp 10 här) = 18 st (= OK!)
Grupp 5 + grupp 6 = 10+11 = 21 st (- kan någon/några byta från grupp 11 här till grupp 10???...)
Grupp 7 (en stud har hittills meddelat byte till grupp 10 här) + grupp 8 = 9+10 = 18 st (= OK!)
Grupp 9 + grupp 10 = 12+2 = 14 st (= OK! - och här finns plats för åtminstone sex st till!...)

- De som önskar byta ytterligare (således i första hand till grupp 10) kan väl höra av sig via e-post till Christer
så har vi total koll på läget! :-)


- LOKALEN finner ni enligt följande instruktioner:

AFU sal 3219/3220:
AFU (Avdelningen För Färdighetsträning)
finns i lokaler på Institutionen för omvårdnad.
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe, 413 46 Göteborg.
Institutionen är belägen mellan Biotech-huset och Annedalskyrkan.
Om studenterna går i in Entré F, går de rakt fram,
sedan tar de två trappor upp, där de kommer till en vestibul som de går igenom,
sedan till höger fram till hissarna.
- Två trappor upp finns AFU.


(2007-04-18)