GU logo


Sahlgrenska akademins
Internationaliseringsdag

Tisdag 3 april 2007, kl 10.00 - 16.00
Akademicum
PROGRAM


Hörsal Arvid Carlsson
10.00 - 11.00 Att arbeta för Läkare Utan Gränser
- Erfarenheter från Darfur, Sudan
Bo Hansson, Anestesisjuksköterska, SU
Läkare Utan Gränser

13.00 - 14.30 MSF och Erasmus: Erasmus fyller 20 år
- Nya möjligheter för studenter och lärare
Anders Ahlstrand
Internationella Programkontoret. Stockholm

Konferensrum Jörgen Lehmann
11.00 - 12.00 Försäkringskassans regler vid studier och arbete utomlands och i Sverige
Helena Päcklebo
Försäkringskassan

15.00 - 15.30 Smitta med resistenta bakterier, t ex MRSA vid arbete utomlands
Tinna Åhrén
Infektionshygien, SU

Konferensrum Stina Stenhagen
11.00 - 11.30 Free-Mover - möjligt?
- Fem veckor på Island
Julia Wramling
Sjukgymnastprogrammet, T6

12.00 - 12.30 Clinical Elective, USA
Sandra Gustafssson
Läkarprogrammet, T11

14:30 - 15.00 MFS i Vietnam
Ellinor Ottossom
Apotekarprogrammet, T10

Konferensrum Curt Weibull
12.30 - 13.00 Intensivkurs i Strasbourg, Framkrike
Studenter och lärare
Logopedprogrammet

11.30 - 12.00 Ex-jobb i Nya Zeeland + Erasmus i Tyskland
Cecilia Wikström
Biovetenskapliga läkemedelsprogrammet

14.00 - 14.30 Free-Mover i Vietnam
Andreas Papagiannis
Sjuksköterskeprogrammet

Foajén

Programrepresentanter
Programrepresentanter berättar om möjligheter till studier utomlands

Kårerna
Medicinska föreningens intenationella utskott (INTET)
Hälsovetenskapliga fakulteten

Information om studentpraktik
International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

Utbytesstudenter
Freiburg Tyskland: Kristin Beyer (Läkarprogramrammet)
Port Elizabeth, Sydafrika: Karein Ferreira, Wendy Peter (Sjuksköterskeprogrammet)
Helsingfors, Finland: Eeva Karvonen (Apotekareprogrammet)
Groningen, Nederländerna: Barbara van Eijkelenborg (Tandhygienistprogrammet)
(2007-03-24)