- Partiell enkätsammanställning (enbart grafik) av kursutvärdering för DELKURS 3, VT 04 (pdf-format)