G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Skriftlig omtentamen

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 3: Autonoma nervsystemet,
cirkulationssystemet, njurarna och
respirationssystemet, BMI 420 ANS

äger rum
Fredag 4 januari 2008 kl 09.00-15.00
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg + giltigt kårkvitto

Var god anmäl deltagande i tentamen till kurssekreterare:
Britt-Marie Benbow
Tel.786 3415
Fax 82 10 85
Email britt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2007-10-11

Britt-Marie Benbow

IMAGE dk-3-omtentanslag-08-01-02.gif