GAMLA ÖVNINGSTENTOR


Här nedan finns f n nio st gamla övningstentor


(Uppdaterat 2007-06-13)


1.) Tentamen II VT 01: Måndag 6 augusti 2001

2.) Tentamen III VT 01: Fredag 4 januari 2002

3.) Tentamen I VT 03: Fredag 6 juni 2003

4.) Tentamen II VT 03: Måndag 4 augusti 2003

5.) Tentamen I VT 04: Fredag 4 juni 2004

6.) Tentamen I VT 05: Tisdag 7 juni 2005

7.) Omtentamen I VT 05: Måndag 1 augusti 2005

8.) Tentamen I VT 06: Onsdag 7 juni 2006

9.) Tentamen I VT 07: Tisdag 5 juni 2007