Stenciler/Presentationer/Målbeskrivningar mm


OBS:
Här läggs efter hand in nytt, uppdaterat stoff!...
1. OBS! PRESENTATION: ANTI-ANGINA- & ANTI-ARRYTMI-FARMAKA (LS)! ( - OBS! - NYTT 2007-05-10! )


2. OBS! ÖGONLABORATIONSVIDEON ON-LINE!! ( - OBS! - NYTT 2007-03-29! )


3. FARMAKOLOGISKA ASPEKTER PÅ RÖKNING! ( INLAGT 2006-05-25! )


4. SAMLAT STOFF OM KALCIUMANTAGONISTER! ( INLAGT 2006-05-20! )


5. STENCILER MM TILL FÖRELÄSNING OM RESPIRATIONSFARMAKOLOGI! ( INLAGT 2006-05-18! )


6. STENCILER TILL FÖRELÄSNING OM HJÄRTSVIKT OCH DIURETIKA! ( INLAGT 2006-05-09! )


7. NÅGRA ASPEKTER PÅ GRUPPARBETET OM CIRKULATIONSFYSIOLOGI! ( INLAGT 2006-04-23! )


8. GUNNAR TOBINS BILDSPEL "ANALGETIKA" (ppt - 11.2 MB)! ( INLAGT 2006-02-15 )


9. RESPIRATIONSFARMAKOLOGI! ( UPPDATERAD 2005-05-24 )


10. NY HUVUDMÅLBESKRIVNING FÖR HELA KURSEN! ( INLAGD 2005-03-12 )


11. SEPARAT-MÅLBESKRIVNING: ANS/GLATT-MUSKEL (MORF-FYS) ( UPPDATERAD 2004-03-23 )


12. Checklista: Hjärtats morfologi ( UPPDATERAD 2003-09-19)


13. Checklista: Urinvägarnas morfologi ( UPPDATERAD 2003-09-19 )


14. Nya sidhänvisningar morfologi: Urinvägar ( UPPDATERAD VT 03 )
(Som MS Word)
(Som pdf)


15. Nya sidhänvisningar morfologi: Hjärta-kärl ( UPPDATERAD VT 03 )
(Som MS Word)
(Som pdf)


16. ANS och glatt muskulatur: Morfologi-fysiologi ( UPPDATERAD VT 03)
(Som MS Word)
(Som pdf)


17. ANS och glatt muskulatur: Farmakologi ( UPPDATERAD VT 02 )
(Som MS Word)
(Som pdf)


18. Ögonlaboration ( UPPDATERAD VT 02 )
(Som MS Word)
(Som pdf)


19. ANS-Farmakologi: Frågor och svar


20. Cirkulationssystemet: Morfologi-fysiologi (UPPDATERAD VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


21. Svar på frågor: Cirkulationsfysiologi (VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


22. Hjärta: Morfologi-fysiologi (UPPDATERAD VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


23. Svar på frågor: Hjärtfysiologi (VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


24. Kardiovaskulär Farmakologi


25. Tillämpad Cirkulationsfysiologi (VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


26. Kommentarer till hjärtfysiologin
                - som pdf-fil (snygg print-out)
                - som rtf-fil (öppnas av ditt ordbehandlingsprogram)27. Urinvägarna: Morfologi-fysiologi
                - som pdf-fil (snygg print-out)
                - som rtf-fil (öppnas av ditt ordbehandlingsprogram)28. Hormoner och Njuren (VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


29. Njurar: Inläsningsfrågor (VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


30. Njurar/Urinvägar - Morfologi: Inläsningsfrågor + svar
(Egentligen fjolårets frågor - fast inlagda i år igen... ;-) (VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


31. Respiration - Morfologi: Inläsningsfrågor + svar
(Egentligen fjolårets frågor - fast inlagda i år igen... ;-) (VT 02)
(Som MS Word)
(Som pdf)


32. Frågor+Svar, Instuderingsuppgifter: Morfologi Hjärta
                - som pdf-fil (snygg print-out)
                - som rtf-fil (öppnas av ditt ordbehandlingsprogram)33. Frågor+Svar, Instuderingsuppgifter: Morfologi Kärl
                - som pdf-fil (snygg print-out)
                - som rtf-fil (öppnas av ditt ordbehandlingsprogram)34. Svar på div frågor: ANS, Glatt muskel