Här har ni nu på begäran:

DELKURS 3: HUVUDTENTAMEN VT 07
(skrivning 2007-06-05)


(- ifall ni vill börja leta "tvetydiga formuleringar" e d... :-)


Super-Brain At Work!...Super-Brain At Work!...Super-Brain At Work!...Super-Brain At Work!...Super-Brain At Work!...


- TENTAMEN 2007-06-05 (html-format)

- TENTAMEN 2007-06-05 (MS Word-format)

- TENTAMEN 2007-06-05 (pdf-format)
(2007-06-13)