U P P R O P

UPPROP!

Obligatorisk närvaro!


Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/
Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ Biomedicin

D E L K U R S   2 :

CENTRALA NERVSYSTEMET
OCH SINNESORGANEN
(BMI 410)


inleds med upprop och kursintroduktion


Fredagen den 19 januari 2007
kl 08:30 (- OBS TIDEN!)


i Hörsal "Tor Bjurström" (A 2054), Medicinareg 3


Göteborg, 2007-01-02
Agneta Ekman / Britt-Marie Benbow