G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Skriftlig tentamen

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 2:
CNS och sinnesorganen,BMI 410

äger rum
Torsdag 22 mars 2007 kl 14.30-20.30
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg + giltigt kårkvitto.

Var god anmäl deltagande i tentamen
(ej nödvändigt för deltagare i kursen VT07,
bara om du intetänker deltaga) till kurssekreterare:

Britt-Marie Benbow
Tel: 786 3415
E-post: britt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2007-03-02

Britt-Marie Benbow

IMAGE tentanslag07032201.gif