G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Skriftlig omtentamen

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin

Delkurs 2: CNS och sinnesorganen
BMI 410

äger rum
Lördag 5 maj 2007 kl 09.00-15.00
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg + giltigt kårkvitto.

Var god anmäl deltagande i tentamen till kurssekreterare:

Britt-Marie Benbow
Tel: 786 3415
E-post: britt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2007-04-10

Britt-Marie Benbow

IMAGE omtentanslag-07050501.gif