Välkommen till den renoverade webbsidan för Delkurs 2!Senaste justering: Söndag 24 augusti 2008:
- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSRESULTAT FÖR "SOMMARSKRIVNINGEN" 2008-07-29)!


Tidigare justeringar:
(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSRESULTAT (FÖR SKRIVNINGEN 2008-01-11)!... 23/1)


(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG (FÖR SKRIVNING 2008-01-11)!... 15/10)


(- OBS! - RESULTAT AV "SOMMARTENTAMEN" 2007-07-31!... 13/8)


(- OBS! - RESULTAT AV OMTENTAMEN 2007-05-05!... 14/5)


(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG (2007-05-05)!... 14/4)


(- OBS! - SLUTRESULTAT TENTAMEN (2007-03-22)!... 12/4)


(- OBS! - GRATIS FILMVISNING: "AN INCONVENIENT TRUTH" (19 APRIL)... 2/3)


(- OBS! - UPPDATERAT PRELSCHEMA FÖR DELKURS 3!:

http://www.pharmguse.net/schema-delkurs-3-07.doc (MS Word-format)

http://www.pharmguse.net/schema-delkurs-3-07.pdf (pdf-format)... 19/3)


(- OBS! - BOLOGNA -MÖTE 2007-03-26!... 17/3)


(- OBS! - E-POSTADRESSLISTAN nu flyttad till Delkurs-3-sidan!... 17/3)


(- OBS! - FÖRELÄSNING 2007-03-27: "NÄRA DÖDEN-UPPLEVELSEN" - HUR KAN DEN FÖRKLARAS?... 16/3)


(- OBS! - LITE BLANDAD INFO, BREDVIDLÄSNINGSSTOFF MM UNDER INLÄSNINGEN...... 14/3)


(- OBS! - Föredrag "GENUS OCH HÄLSA" idag kl 16.00!... 13/3)


(- OBS! - RESULTAT OMDUGGA NEUROMORFOLOGI (2007-03-05)... 9/3)


(- OBS! - OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR DELKURS 3, VT 07 (2007-03-26)... 8/3)


(- OBS! - UPPDATERING AV PRELIMINÄRSCHEMAT FÖR DELKURS 3!

            samt

- GAMLA TENTAMENSSKRIVNINGEN VT 06... 7/3)


(- OBS! - INITIAL UPPSTÄDNING OCH RENSNING MM PÅ SIDAN FÖR DELKURS 3!...... 4/3)


(- OBS! - OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG (2007-03-22)!... 2/3)


(- OBS! - FuG-FÖREDRAG 20 MARS: "Farmacevt i militära internationella insatser" ... 1/3)


(- OBS! - RESULTAT OMTENTAN FÖR DELKURS 1 (2007-02-24)!

            samt

- MODIFIERINGAR I SCHEMAT!

            samt

- KURIOSA OM ERGOTISM OCH HÄXPROCESSER... 28/2)


(- OBS! - OFFICIELLT ANSLAG: OM-OMDUGGA (NEUROMORFOLOGI, 2007-03-05)... 27/2)


(- OBS! - APOTEKARSOCIETETENS STIPENDIER!... 26/2)


(- OBS! - NOMINERA TILL PEDALEN!... 22/2)


(- OBS! - OMDUGGARESULTAT NEUROMORFOLOGI (2007-02-13)!

            samt

- TIPS OM ATT NOMINERA TILL GU:s PEDAGOGISKA PRISER!... 21/2)


(- OBS! - FIP-KONGRESS I BEIJING 31/8-6/9 2007... 20/2)


(- OBS! - ARVID CARLSSON FÖRELÄSER 7/3 (APOTEKARSOCIETETEN, FOLKETS HUS)... 16/2)


(- OBS! - IPSF-KONGRESS TAIWAN 6-16 AUGUSTI 2007!... 14/2)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 12/2)


(- OBS! ENKÄTSAMMANSTÄLLNINGEN FÖR DELKURS 1 ÄR NU KLAR.
FULLSTÄNDIG SAMMANSTÄLLNING (INKL SAMTLIGA TEXTKOMMENTARER) HAR TILLSÄNTS DE KURSDELTAGARE SOM FYLLT I E-POSTADRESSLISTAN.
"PARTIELL" SAMMANSTÄLLNING FINNS HÄR... 11/2)


(- OBS! - ALARM-DAGEN TORSDAG 15 MARS 2007!... 9/2)


(- OBS! - MISSA INTE SOMMAR- OCH EXTRAJOBBSMÄSSAN 2007-02-22!... 7/2)


(- OBS! - RESULTAT DUGGA NEUROMORFOLOGI 2007-02-01!... 6/2)


(- OBS! - NY INFO - MED BL A UTKAST TILL PREL-SCHEMA FÖR DELKURS 3!... 5/2)


(- OBS! - FUG-KVÄLL 2007-02-15!... 3/2)


(- OBS!: - OFFICIELLT ANSLAG: OMTENTAMEN FÖR DELKURS 1 (2007-02-24)!

            samt

- OBS!: - OFFICIELLT ANSLAG: OMDUGGA NEUROMORFOLOGI (2007-02-13)!... 2/2)


(- OBS!: - Kurskompendier (100 kr) kommer att säljas i samband med föreläsningen tisdag 6 februari!

            samt

- ALLMÄN AKTUELL INFORMATION!... 31/1)


(- LITEN "LÄGESRAPPORT" MM... 28/1)


(- OBS! - FRÅGESTÄLLARNAS "SLAMKRYPARUTLÅTANDEN" ANGÅENDE TENTAN FÖR DELKURS 1!

            samt

- TENTAMENSRESULTAT FÖR DELKURS 1 (2007-01-18)... 25/1)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 24/1)


(- OBS! - RESULTATET AV SLAMKRYPARJAKTEN PÅ TENTAN FÖR DELKURS 1!... 25/1)


(- OBS! - NYA GRUPPINDELNINGSLISTAN, VT 2007!

            samt

UPPDATERING AV SCHEMAN MM!...... 23/1)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 22/1)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 21/1)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN

            samt

- OBS! - INFORMATION OM SLAMKRYPARLÄGET FÖR DELKURS 1-TENTAN!... 20/1)


(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 17/1)


(- OBS! - E-POSTADRESSLISTAN nu flyttad hit från Delkurs 1-sidan!... 16/1)


(- OBS! - OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR 2007-01-19!... 2/1)


(- Sidan har nu genomgått en rejäl rensning och uppstädning inför starten av nya kursen VT 2007!
I samband därmed kommer även e-postadresslistan att flyttas hit från Delkurs 1-sidan... 1/1)


(- OBS! - NYTT PRELIMINÄRSCHEMA INFÖR NYA KURSEN VT 2007!... 19/12)


(- OBS! RESULTAT AV "SOMMARTENTAMEN" 2006-07-28!... 15/8)


(- OBS! RESULTAT AV OMTENTAMEN 2006-05-06!... 16/5)


(- OBS! RESULTAT AV TENTAMEN 2006-03-24!... 12/4)


(- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG FÖR 2006-05-06... 24/3)


( - OBS! - E-POSTADRESSLISTAN

har nu flyttats till sidan för

DELKURS 3!

- som nu genomgått en rejäl vårstädning!... 24/3)


(- Lite allmän info inför kommande övergång till DELKURS 3...

Dessutom Christopher Lundborgs "SMÄRTSEMINARIUM"
            och
ALKOHOL-BEROENDE-PRESENTATION... (17/3)


(- OBS! OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR DELKURS 3 (2006-03-27)!

          samt

- RESULTAT OMDUGGA NEUROMORFOLOGI 14/3!... 15/3)


(- OBS! OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG FÖR 2006-03-24!... 14/3)


(- PRELIMINÄRSCHEMA FÖR DELKURS 3!... 13/3)


(- OBS! - BETRÄFFANDE OMDUGGAN
I NEUROMORFOLOGI
2006-03-06:

1.) RESULTATET!

- 2.) ANSLAG (NY) OMDUGGA 14/3!... 10/3)


(- OBS! SLUTGILTIGT BESKED ANGÅENDE PATIENTDEMONSTRATIONEN I MORGON TORSDAG 9/3:

Demonstrationen startar kl 12.30 och ser ut så här:

12.30-13.15 MS
13.15-14.00 Epilepsi
14.00-14.45 Parkinsons sjukdom

- Notera alltså starttiden 12.30!!! ... 8/3)(- OBS! ÄNDRADE BESKED ANGÅENDE PATIENTDEMONSTRATIONEN 9/3:

- Alltså, patientdemon går av stapeln kl 13-15!
Ytterligare besked kommer ang eventuellt ytterligare timme.
- Kolla därför webbsidan framöver!.... 7/3)


(- OBS! VIKTIG INFORMATION OM ALARM-DAGEN 2006-04-06!

          samt

- INFO OM PATIENTDEMONSTRATIONEN TO 9/3!... 6/3)

(- STENCILER TILL FÖRELÄSNINGEN: "OPIATER" (i div olika format)... 5/3)

(- OBS! SCHEMAÄNDRINGAR 7 och 8 mars!... 3/3)

(- STENCILER TILL VIDEODEMONSTRATION: "MONOAMINERGA MEKANISMER" (i div olika format)... 1/3)

(- OBS! - Anmodan för dem som inte visade upp kvitto på betald kåravgift i samband med omtentan för Delkurs 1 att göra detta för Britt-Marie snarast!... 28/2)

(- OBS! - RESULTAT OMTENTAMEN FÖR DELKURS 1 (2006-02-18)... 24/2)

(OBS! - Stencil mm till föreläsningen "Huvudvärk" må 27/2

          samt

- OFFICIELLT OMDUGGA-ANSLAG (NEUROMORFOLOGI) 2006-03-06!... 23/2)

(- OBS! - KORT INFO:
På måndag 27/2, direkt efter sista föreläsningstimman (kl 12.45) kommer Helena Dahlqvist (T6) och Kristina Carlsson (T8) och informerar om att det behövs utses en ny studentstudievägledare... 22/2)

(- OBS! - FACIT TILL OMTENTAMEN DELKURS 1, 2006-02-18... 18/2)

(OBS! RESULTAT OMDUGGA NEUROMORFOLOGI 2006-02-13!... 17/2)

( - OBS!! - Info om att FASS 06 nu äntligen finns tillgänglig för avhämtning borta i Paviljongen! Glöm inte att pricka av er på listan!... =-)

          samt

- GUNNAR TOBINS BILDSPEL "ANALGETIKA" (ppt - 11.2 MB)... 15/2)


( - OBS! - Info om att "Clinical Issues in Anatomy" nu finns tillgänglig på Studentbokhandeln!... 13/2)


(- Justeringar av E-POSTADRESSLISTAN

          samt

- Förslag om KURSNÄMNDSMÖTE FÖR DELKURS 1 någon lämplig eftermiddag under kommande vecka (13 - 17/2)... 12/2)


(OBS! - Info om att FASS '06 nu är BESTÄLLD! Vi hör av oss så fort böckerna levererats så ni kan börja hämta era ex!... 8/2)


(- OBS! - DUGGARESULTAT: NEUROMORFOLOGI 2006-02-01!

          samt

- OBS! OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG DELKURS 1, 2006-02-18!... 7/2)


(- OBS! - SCHEMÄNDRING 22 FEBRUARI!

          samt

- OBS! - OFFICIELLT OMDUGGAANSLAG (NEUROANATOMI) 13 FEBRUARI!... 3/2)

(- OBS! TENTAMENSRESULTATET FÖR SKRIVNINGEN (DELKURS 1) 2006-01-18 mm... 2/2)

(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 1/2)

(- OBS! - SE INFO OM VIKTIG UNDERSÖKNING - STUDENTUTVÄRDERING AV APOTEKARUTBILDNINGEN VID SAHLGRENSKA AKADEMIN!... 31/1)

(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN

          samt

- Info om korrigering av SIDHÄNVISNINGARNA TILL DELMOMENTET "FYS-FARM-SJKD-LÄRA"!... 30/1)

(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN... 29/1)
(- Se aktuell info om lite dagsaktuella ärenden - kursnämndsmöten, tentaläget, enkäten etc... 28/1)

(- Lite allmänna påminnelser:
*** FASS-läget
*** ENKÄTEN FÖR DELKURS 1
*** E-POSTADRESSLISTAN... 24/1)

(- Kompletteringar av E-POSTADRESSLISTAN... 23/1)
(- OBS! Det ursprungliga DELSCHEMAT:
"NEUROFYSIOLOGI, FARMAKOLOGI
och SJUKDOMSLÄRA
"
som lades ut här på webbsidan 23/12 har nu anpassats så att de ÄNDRINGAR som tillkommit i den vid uppropet UTDELADE VERSIONEN nu finns med även här! ... 22/1)

(- Komplettering av E-POSTADRESSLISTAN

          samt

- Uppdatering av ALLMÄN KURSINFO, VT 2006... 21/1)
(- Justering + komplettering av E-POSTADRESSLISTAN

          samt

1.) - NYA GRUPPLISTAN FÖR VT 20062.) - REDOVISNINGSSCHEMAT (1/3):

      - (HTML)
      - (MS Word)
      - (pdf)
3.) - SIDHÄNVISNINGAR:

      - (HTML)
      - (MS Word)
      - (pdf... 20/1)
(- Uppdateringar av E-POSTADRESSLISTAN... 18/1)(- Uppdateringar av E-POSTADRESSLISTAN... 17/1)(- OBS! MYCKET VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE WEBBSIDORNA FÖR BLOCK III!
- DESSA ÄR HOTADE OCH KAN KOMMA ATT FÖRSVINNA!
... 8/1)(- OBS! - E-POSTADRESSLISTAN ÄR NY FLYTTAD HIT FRÅN SIDAN FÖR DELKURS 1!... 16/1)(- OBS: Sidan har nu genomgått en rejäl städning och upprensning inför nya kursen VT 2006!... 26/12)(- OBS! - NYA SCHEMAT FÖR DELKURS 2, VT 2006!... 23/12)(- OBS! - OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN VT 06!... 15/12)(- OBS!: RESULTAT AV SOMMARTENTAMEN 2005-07-29!... 11/8)(- OBS! - OMTENTAMENSSKRIVNINGEN, VT 2004... 3/6)(- OBS! - RESULTAT OMTENTAMEN DELKURS 2 (2005-05-02)!... 16/5)(- SAMMANSTÄLLNING AV KURSENKÄTEN VT 05 ... 2/5)(- TENTAMENSSKRIVNINGEN 23/3
        nu inlagd bland
GAMLA TENTAMENSSKRIVNINGAR... 25/4)(- OBS! - INFO OM SOMMARTENTAMENSPERIODEN 28/7 - 5/8 2005!... 21/4)(- OBS! OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG (2005-05-02)!... 15/4)(- RESULTAT TENTAMEN DELKURS 2 (2005-03-23) - (MS Word)

- RESULTAT TENTAMEN DELKURS 2 (2005-03-23) - (pdf)

- RESULTAT TENTAMEN DELKURS 2 (2005-03-23) - (html) ... 13/4)(- Ny akademigemensam kurs: "VÄRLDEN I VÅRDEN"... 25/3)(- OBS! E-POSTLISTAN nu flyttad till sidan för Delkurs 3!... 18/3)(- OBS! INFO OM ARBETSMARKNADSDAGEN 14 /4!... 16/3)- (FASS-KNAPPEN i menyraden på huvudsidan uppdaterad fr FASS '04 till FASS '05... 15/3)(- Två nya länkar:

        - LÄKEMEDELSVERKET
               och
        - APOTEKARSOCIETETEN... 14/3)(- NY OFFICIELL MÅLBESKRIVNING FÖR DELKURS 3, VT 05!... 12/3)(- OBS! - RESULTAT AV OMDUGGA II (NEUROANATOMI, 2005-03-07)
          samt
- NY OFFICIELL SCHEMAVERSION FÖR DELKURS 3, VT 05!... 11/3)
(- FJOLÅRETS HUVUDTENTA (VT 2004) samt NY SCHEMAVERSION FÖR DELKURS 3 nu upplagda... 10/3)(- OBS! OFFICIELLT HUVUDTENTAMENSANSLAG (23/3) FÖR DELKURS 2, VT 2005!... 9/3)(- OBS! OFFICIELLT UPPROPSANSLAG (29/3) FÖR NYA DELKURS 3 VT 2005!... 8/3)(- Info om patientdemonstrationer onsdag 9 mars!... 7/3)(- Info om att SIDAN FÖR DELKURS 3 har börjat rensas upp rejält inför kommande ny kurs VT 05... 5/3)(- "ALCOHOL" - amerikansk "Flash-movie"... 4/3)(- Elva nya bredvidstuderingslänkar om psykofarmakologi och drogberoende... 28/2)(- Fin bredvidstuderingslänk om MIGRÄN!... 26/2)(- OBS! OMDUGGA II (NEUROANATOMI) ÄGER RUM MÅNDAG 7/3 kl 14.00 I NILS WEDEL (F2409e)... 23/2)(- OBS! RESULTAT AV OMTENTAN FÖR DELKURS 1 (2005-02-14)! ... 17/2)(- OBS! RESULTAT AV OMDUGGAN I NEUROANATOMI 2005-02-10! ... 14/2)(- OBS! SCHEMAÄNDRINGAR 4/3 - 9/3!... 13/2)(- OBS! - PRELIMINÄRSCHEMA DELKURS 3 (MS Word-format)

- OBS! - PRELIMINÄRSCHEMA DELKURS 3 (pdf-format)... 9/2)
- OFFICIELLT OMDUGGAANSLAG 10/2 (NEUROANATOMI)... (8/2)(- Justering av E-POSTLISTAN... 7/2)(- OBS! RESULTAT AV DUGGAN I NEUROANATOMI 31/1!... 4/2)(- OBS! VIKTIGT MEDDELANDE OM FÖRSENING AV DUGGARESULTATET!... 4/2)(- Justering av E-POSTLISTAN... 2/2)(- OBS! Se viktig info från Agneta Ekman om duggan och kommande schemaändringar!... 1/2)(- OBS! - SCHEMÄNDRINGAR UNDER NEUROFYSIOLOGI-PERIODEN (14/2 och 17/2):
- MS WORD-FORMAT
- PDF-FORMAT
          samt
- Nya bredvidstuderingslänkar om NEUROFYSIOLOGI!... 31/1)(- Justering av E-POSTLISTAN... 30/1)(- OBS! YTTERLIGARE en uppsättning gamla CNS-morfologi-frågor från C-H Berthold att öva på!: (MS Word-format) (pdf-format)
          samt
- NYA GRUPPLISTAN, VT 2005... 25/1)(- OBS! OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG FÖR DELKURS 1 (14/2)!
          samt
- Justering av E-POSTLISTAN
          samt
- GAMLA ÖVNINGS-CNS-MORF-DUGGOR: (MS Word-format) (pdf-format)... 24/1)


(- OBS! - "Hilman-filerna (= nr 4-8) bland BREDVIDSTUDERINGSLÄNKARNA OM NEUROANATOMI är nu åter tillgängliga!... 21/1)


(- OBS! SLUTRESULTAT TENTAMEN DELKURS 1 (2005-01-14)... 21/1)


(- Info om att vi siktar på att tentaresultatet för Delkurs 1 (14/1) kommer att läggas ut i morgon (fre 21/1) eftermiddag!
          samt
- 18 st nya BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR OM NEUROANATOMI
          samt
- Justering av E-POSTLISTAN (f n 78 st adresser)... 20/1)


(- Lite aktuell INFO OM (BL A) FÖRSLAG TILL OMTENTADATUM FÖR DELKURS 1... 19/1)


(- Justering av E-POSTLISTAN (f n 75 st adresser).
Fortsätt gärna komplettera...

- Desutom har vi f n fått in 46 st svar till ENKÄTEN FÖR DELKURS 1.
Fortsätt gärna komplettera...

- OBS: NYA SCHEMAT VT 2005 nu inlagt!... 18/1)(- Flyttning hit av E-POST-ADRESSLISTAN (från Delkurs 1-sidan)
        samt
- Korrigering av E-POST-ADRESSLISTAN
        samt
- Fortsatt uppstädning av sidan... 16/1)


(- OBS! OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN 2005-01-19!... 7/1)


(- Ut med sommarfjärilar. In med in vitro-hjärna. Dessutom ny länk till KARTA ÖVER LOKALERNA LÄNGS "KORRIDOREN"... 3/9)

(- OBS! RESULTAT OMTENTAMEN 2004-07-30... 18/8)

(- Ny länk till STUDIESOCIALA GRUPPEN... 30/7)

(- TREVLIG SOMMAR!     :-)... 1/6)

(- OBS! - OMTENTAMENSRESULTAT FÖR SKRIVNING 28/4 2004! ... 14/5)

(- OBS! - TENTAMENSRESULTAT FÖR SKRIVNING 23/3 2004!... 8/4)

(- OBS! - OMTENTAMENSANLAG FÖR 28/4 2004! ... 3/4)

(- OBS! VIKTIG INFO RÖRANDE "SOMMARTENTORNA" (29/7 - 6/8 2004)!... 31/3)

(- OBS! - Se KOMMENTARER RÖRANDE INLÄSNINGSFRÅGOR (HUVUDVÄRKSAVSNITTET)... 21/3)

(- OBS! E-POSTADRESSLISTAN nu flyttad till sidan för DELKURS 3!... 18/3)

(- UPPROPSANSLAG FÖR NYA DELKURS 3, VT 2004... 17/3)

(- YTTERLIGARE EN GAMMAL ÖVNINGSTENTA!... 10/3)

(- OMTENTAMENSRESULTAT FÖR DELKURS 1 (2004-02-21)... 8/3)

(- OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG FÖR 23/3 2004!... 4/3)

(- OBS! NU FINNS PRELIMINÄRT(!!!) SCHEMA FÖR NYA DELKURS 3, VT 2004! ... 1/3)

(- Litet meddelande angående status beträffande omtentamen för DELKURS 1 (21/2)... 29/2)

(- Ny LÄRARLISTA MED E-POSTADRESSER!... 28/2)

(-Ny akademigemensam kurs: "Världen i Vården"... 27/2)

(- FACIT TILL OMTENTA FÖR DELKURS 1 (2004-02-21)... 21/2)

(- Resultat av omduggan 12/2!
        samt
- Justering av E-postlistan... 16/2)

(- Ut med Valentin. In med Tor Bjurström... :-) ... 15/2)

(- Anslag om EUROPASTUDIER 2004-2005
        samt
- Justering av E-postlistan... 12/2)

(- Ut med snö-lykta. In med Valentin-hälsning... :- ) ... 9/2)

(- RESULTAT AV DUGGAN [30/1]!
          samt
- Nya länkar till interaktiva sajter med online-tutorials... 3/2)

(- ENKÄTSAMMANSTÄLLNINGEN FÖR DELKURS 1!... 31/1)

(- Ny GRUPPLISTA (VT 04)... 28/1)

(- OMTENTAMENSANSLAG FÖR DELKURS 1 (Lördag 2004-02-21)... 27/1)

(- TENTAMENSRESULTAT DELKURS 1 (16/1)... 26/1)

(- Komplettering av E-postlistan... 23/1)

(- Komplettering av E-postlistan... 20/1)

(- Justering av E-postlistan... 19/1)

(- Uppdateringar inför nya kursen VT 04 av SCHEMAT!
        samt
- Flyttning av E-POSTLISTAN hit till Delkurs 2... 17/1)

(- UPPROPSANSLAG (2004-01-19) INFÖR NYA KURSEN VT 04 ... 13/1)

(- OBS! - Info om viktigt möte 26 januari ang intagsstoppet på BVLP!... 9/1)

(- Uppsnyggning av knappraden för länkarna... 5/1)

(- Rejäl upprensning på sidan inför kommande kursstart VT 2004... 1/1)

(- Ny länk till LÄKEMEDELSBOKEN 2003-2004...29/10)

(- Resultat tentamen 1/8 2003... 15/8)

(- Se ruta med länk till enkätsammanställning för VT 03... 4/6)

(- Uppdateringar av "LÄNKAR" och "TENTOR"... 17/5)

(- Resultat omtentamen 2/5 2003... 15/5)

(- Uppdatering till ny FASS-upplaga (FASS '03)... 10/4 2003)

(- RESULTAT: TENTAMEN 21 MARS 2003... 9/4)

(- Anslag om OMTENTAMEN FREDAG 2 MAJ 2003... 27/3)

(- E-postlistan nu flyttad till sidan för DELKURS 3 (samt lite småjusteringar...)... 22/3)

(- OBS - Rejäla justeringar av schemat för DELKURS 3!... 20/3)

(- Uppdatering av e-post-listan... 18/3)

(- Uppdatering av e-post-listan... 17/3)

[- Lyckönskningar inför tentan på fredag! :-)
Påminnelser om att komplettera e-postlistan liksom
enkäten för föregående kurs (Delkurs 1)... 16/3]

(- Information om att SOMMARPERIODENS OMTENTAMENSSCHEMA (31/7-8/8) nu finns tillgängligt på Huvudsidan för Block III... 13/3)

(- SE JUSTERINGAR I PRELSCHEMAT FÖR KOMMANDE DELKURS 3!
(Gäller 28 och 31 mars)... 11/3)

(- UPPROPSANSLAG FÖR KOMMANDE DELKURS 3, VT 2003... 19/3)

(- Uppdatering av e-post-listan... 6/3)

(- ANSLAG FÖR TENTAMEN 2003-03-21... 5/3)

(- Ut sprintar skidåkaren. In kommer marskatter!... 4/3)

(- SCHEMA FÖR VETENSKAPSDAGEN ONSDAG 5 MARS 2003... 2/3)

(- Ut med neuroskalle. In med skidåkare!... 1/3)

(- RESULTAT OMTENTAMEN DELKURS 1 (2003-02-22)... 27/2)

(- OBS! YTTERLIGARE SCHEMÄNDRING!
DENNA GÅNG AVSES JUSTERINGAR TORSDAG 27/2!
... 25/2)

(-FACIT TILL OMTENTA FÖR DELKURS 1 LÖRDAG 22/2 2003... 22/2)

(- OBS - SCHEMAT JUSTERAT fr o m 20/2!... 20/2)

(- Ut med Alla Hjärtans Dag-firare. In med neuroskalle ;-} ... 15/2)

[- Nya prel-schemat för DELKURS 3, VT 2003 (OBS: "90%-PRELIMINÄRT"!):

- PREL-SCHEMA DELKURS 3, VT 2003 (HTML-format)

- PREL-SCHEMA DELKURS 3, VT 2003 (pdf-format)

- PREL-SCHEMA DELKURS 3, VT 2003 (MS Word-format)... 10/2]

(- Uppdatering av e-post-listan
      samt
- Ut med skridskoåkare. In med Alla Hjärtans Dag-firare!... 9/2)

(- BETYGSJUSTERINGAR EFTER KORRIGERING AV ETT ANTAL TVEKSAMMA FRÅGOR PÅ TENTAMEN DELKURS 1, 2003-01-17... 7/2)

(- Nya GRUPPLISTAN för VT 03... 6/2)

(- INFO OM S K SLAMKRYPARE PÅ TENTAN FÖR DELKURS 1!... 5/2)

[- Uppdatering av e-post-listan
      samt
- OMTENTAMENSANSLAG FÖR DELKURS 1 (= 22/2)... 3/2]

(- Uppdatering av e-post-listan... 2/2)

(- Förslag till omtentadatum för DELKURS 1 = 22/2 ... 29/1)

(- Sidhänvisningar... 28/1)

(- Uppdatering av e-post-listan... 27/1)

(- RESULTAT TENTAMEN DELKURS 1, 2003-01-17... 22/1)

(- Uppdatering av e-post-listan... 21/1)

(- Uppdatering av e-post-listan
      samt
- uppdatering av informationen under "ALLMÄNT"... 20/1)

[- E-postlistan nu helt överflyttad hit från webbsidan för Delkurs 1

     ( - samt liten justering av nämnda lista)... 18/1]

(- NYA SCHEMAN FÖR VT 2003 nu upplagda!
      samt
- uppdatering av e-post-listan... 17/1)

(- Uppdatering av e-post-listan... 16/1)

(- Allmän uppstädning av sajten inför nya kursstarten.
    Nu finns t ex kursens e-postadress-lista tillgänglig även här!... 15/1)

(- UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN VT 2003!... 8/1)

(- Ut med höstsvampar. In med skridskoåkare... 2/1)

(- Ut med picknick-nalle. In med höstsvampar... 5/9)

(- Resultat tentamen 2 augusti 2002... 20/8)

(- Resultat av tentamen 10 maj.
- Översikt av tentamensresultatet.
- Fjäril ut. Picknick-nalle in!... 24/5)

(- Omtentamensanslag (för 10 maj)... 18/4)

(- RESULTAT: TENTAMEN 2002-03-22

ÖVERSIKT / STATISTIK FÖR TENTAN 22/3... 10/4)

(- Påskfigurer ut. Fjäril flaxar in... 2/4)

(- Kursens E-post-adresslista nu flyttad till Webbsidan för Delkurs 3!... 25/3)

(- Marskatter ut. In med påskhare, dito kyckling och värpande höna!... 19/3)

(- Uppdatering av e-post-listan... 7/3)

(- Uppdatering av e-post-listan
samt länk med viktig info om kommande Delkurs 3!
Dessutom: neuroskalle ut, marskatter in!... 1/3)

(- Uppdatering av e-post-listan... 19/2)

(- Valentin-vovve ut. Neuroskalle in!... 16/2)

(- Uppdatering av e-post-listan.
OBS - även kommentarer om ev schema-oklarheter i "Interaktiva Rutan"... 12/2)

(- Uppdatering av e-post-listan
samt
- Semmelråttor ut - Valentinhund in!... 11/2)

(- Nygammal övningstenta: TENTAMEN 2001-08-03... 9/2)

(- Justering av bakgrundsmönstret (breddning för att passa bredare skärmar)... 8/2)

(- Resultatlänk till TENTARESULTAT DELKURS 1 18/1... 6/2)

(- Uppdatering av e-post-listan... 5/2)

(- Snögubbe ut - semla+rådisar in... 27/1)

(- Nya GRUPPLISTAN för VT 02 upplagd
samt
uppdatering av e-post-listan... 24/1)

(- Uppdatering av e-post-listan... 23/1)

(- Uppdatering av e-post-listan... 22/1)

(- OBS: NYA SCHEMAT FÖR VT 02 INLAGT!

samt e-post-listan överförd från Delkurs 1-   till Delkurs 2-sidan...! 18/1)

(- Sidan flyttad från gamla, sega Virtue-servern till ny, snabb GU-server 10/1.
Därefter lite småjusteringar efterhand...)
- julgranar väck! :-)

(- Snögubbe och julgranar!... 8/12)

(- Höstlöv ut. Vinterbrygga in... APEX inkluderat!... 22/11)

(- Svampar ut. Höstlöv in... 5/10)

(- Vårt nya Fil-lager!... 19/9)

(- Kräftor ut. Svampar in... 4/9)

(- Kräftor... 20/7)

(- Liten justering av lay-out:en 18/7)

(- Omtentamensanslag augusti, havsbild 26/6)

(- Midsommarpynt 14/6)

(- Blommande träd ersatta av sommarblomster 3/6)

(- Vitsippor och valborgseld ersatta av blommande träd 24/5)

- Avlägsnande av "Nyhetsbulletinerna" (som ju har upphört att bli uppdaterade...)

- Länk till TOTALT SLUTRESULTAT, Omtenta
Delkurs 1, 2001-04-04 (2/5)

- (Påskkycklingen utbytt mot majbrasa och vitsippor... :-)

- OBS: - CHATTEN fungerar åter! - Pröva!

- OBS: RESULTAT AV TENTAMEN 2001-03-21 NU INLAGT! (10/4)

- Länk till deltentaresultat (Farm-del: Omtentamen Delkurs 1, 010404) inlagd 9/4

- Ny FASS-länk (FASS 01) inlagd 010329

- OBS: Det NYA schemat för VT 2001 är nu inlagt!

- (liten schemajustering gjord 19/1)

- Kolla TIPSRUTAN!

- Nya grupplistan (åtta grupper) inlagd 25/1

- NYHETSBULLETINER införda 25/1

- OMTENTAANSLAG (Delkurs 1) inlagt 1/3

- LÄNK TILL NYA SCHEMAT FÖR DELKURS 3 VT 01 inlagd 5/3