LITE ALLMÄN AKTUELL INFORMATION


Jobba och slita...


BETRÄFFANDE DELKURS 3:

- På förekommen anledning (det har redan börjat komma förfrågningar om påsklov etc... :-) meddelas redan nu att kursledare för Delkurs 3, VT 2007 kommer att bli Christer Nilsson.

Arbetet med schemat har precis påbörjats - men preliminärt kan sägas redan nu att:

- uppropet äger rum må 26/3 kl 09 i Tor Bjurström (A 2054).
- påsklovet (som inte får kallas "påsklov"... :-) infaller lö 31/3 - må 9/4.
- tentamen avhålles tisdag 5/6 kl 13:30-19:30.

Ovanstående således preliminärt!
Kursen kommer i princip att ha samma upplägg som fjolårets - så tills vidare kan ni studera GAMLA SCHEMAT VT 06 om ni är intresserade av detaljer...

(Så snart en någorlunda substantiell preliminärversion av ett nytt schema föreligger återkommer vi givetvis med denna!...)
ENKÄTEN FÖR DELKURS 1:

- 62 stycken kursdeltagare har f n (5/2!) fyllt i denna. Fortsätt gärna att besvara enkäten - som ligger ute fortsatt åtminstone denna vecka ut. (Nog skall vi väl komma över 60-strecket?...)E-POSTADRESSLISTAN

- fortsätter vi ju alltid att påminna om - 75 st bidrag f n (31/1). Fortsätt även gärna komplettera denna!...BLANKETTEN:
"Ansökan om förnyad prövning av examination"


har efterfrågats. Så här har ni den...- Glöm nu inte hundringen på tisdag!

(och lycka till på duggan i morgon!... :-)
(2007-01-31)