G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Skriftlig omtentamen

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 2: CNS och sinnesorganen,
BMI 410

äger rum
Fredag 11 januari 2008 kl 08.00-14.00
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg + giltigt kårkvitto.

Var god anmäl deltagande i tentamen till kurssekreterare:
Britt-Marie Benbow
Tel786 3415
E-postbritt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2007-10-11

Britt-Marie Benbow

IMAGE dk-2-omtentanslag-08-01-01.gif