Välkommen till ett nytt möte angående:


Bolognaprocessen - särskilt utbildning på avancerad nivå

ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!......bla bla bla... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!... ha ha HUPP!...


Alla som arbetar med utveckling av kurser på avancerad nivå inom utbildningsutskott och programkommittéer eller är ansvariga för kurser på avancerad nivå är välkomna!


* * * Sprid gärna inbjudan till studentrepresentanter! * * *


Tid: Måndagen den 26 mars kl 14.00 -16.00

Lokal: Hälsovetarbacken, Hus 4, Sal 4206

Ärende: Info och fortsatt planering av rekommenderade studiegångar i form av så kallade plattformar


Ett arbets- och diskussionsmaterial kommer att sändas ut före mötet.

Tacksam för besked om deltagande!

Jag vill passa på att meddela att informationen på akademins och GU:s webbsidor är uppdaterad:
http://www.sahlgrenska.gu.se/bologna/
och
http://www.bologna.org.gu.se/bolognaarbetet_vid_GU/

Där finns nya föreskrifter för och en uppdaterad mall för kursplaner på svenska och engelska. Den bör användas vid utarbetande av nya kursplaner. Redan fastställda kursplaner för lå 07-08 behöver dock inte ändras.

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter.


Väl mött!


Catharina Broberg
Sahlgrenska akademikansliet
Tfn 031-786 3837
Mobil 0709-208592


(2007-03-18)