Apotekarsocieteten Västra Kretsen

Årsmöte på Villa Belparc, Slottsskogen

Torsdag 19 april 2007, kl 18:30


Program:

18.30-19.15:
- Förtäring

19.15-20.00:
- Årsmötesförhandlingar

20.00-21.00:
- Linnékåseri:
"100 spänn Linné: om natur- och kulturhistoria på vår hundralapp"

Lars Arvidsson, fil. dr i systematisk botanik
professor i tillämpad Natur- och kulturmiljövård
Göteborgs universitet

- Presentation av vinnare i vårt boklotteri
Utlottning sker bland medlemmar som deltar i våra aktiviteter


Välkomna!

Anmälan senast onsdag 11 april 2007
till Brita Wedel:
E-post: brita.wedel@biostat.se
Fax: 031-697415