U P P S A T S T Ä V L I N G


Inspirerad  och kreativ penna! Aktiv skapandeprocess!... Inspirerad  och kreativ penna!Läser du på Göteborgs universitet eller Chalmers?
Vill du visa näringslivet i Västra Götaland på vilket sätt just du är kvalificerad för jobben i regionen?


Göteborgs Förenade Studentkårer arrangerar i samarbete med Västsvenska Industri- och Handelskammaren en uppsatstävling på temat anställningsbarhet.

Syftet med uppsatsen är att du undersöker vad det är som gör just dig anställningsbar enligt näringslivet.

Uppsatsen skall inte i första hand handla om dina personliga reflektioner kring begreppet anställningsbarhet, utan baseras på information som du hämtar in från näringslivet. Dina egna reflektioner utgör komplement till den inhämtade kunskapen.

Uppsatsen ska behandla en eller båda av följande påståenden:

  - Så gör jag mig anställningsbar.
  - Så lyckas jag som egenföretagare.


Juryn består av fyra representanter från näringslivet. De bästa bidragen publiceras i en tidskrift som delas ut på Västsvenska Industri- och Handelskammarens årsmöte i mars 2007 med representanter från 2500 företag!
- En stor chans för dig att visa regionen vem du är!

Ditt bidrag är skrivet i Times New Roman eller motsvarande, 12 pt, och är maximalt 5 sidor långt. Sista inlämningsdag 11 december!

Maila uppsatsen till: uppsats@handelskammaren.net

För ytterligare information kontakta Göteborgs Förenade Studentkårer på 031 - 10 69 88


Du är attraktiv på arbetsmarknaden - visa oss!
VÄSTSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN
VÄSTSVENSKA INDUSTRI-
OCH HANDELSKAMMAREN
GÖTEBORGS FÖRENADE STUDENTKÅRER

GÖTEBORGS FÖRENADE
STUDENTKÅRER


(2006-11-20)