ENKÄT DELKURS 1, HT 2006


Enkät ifylles!...     Interaktiv kursenkät online!...   Enkät ifylles!...


- Här nedan finner ni en länk till en interaktiv enkät på webben för Delkurs 1, HT 2006.

Enkäten består av 16 st "graderingsfrågor" och 18 st "textkommentar-frågor" - alltså sammanlagt 34 st frågor.

Enkäten ligger ute fr o m nu och fram t o m några veckor efter tentamen. (Länk till enkäten tillsändes också kursdeltagarna via e-post - se nedan).

Observera att några av frågorna på slutet handlar om tentamensskrivningen. Om du vill börja fylla i enkäten redan nu, kan du med fördel vänta med frågorna om själva tentan och fylla i dessa efter skrivningen - detta går utmärkt...

- När enkäten är avslutad kommer resultatsammanställning med diagram mm av "graderingsfrågorna" att läggas ut på kursens webbsida. Betr "textkommentarerna" kan det hända att dessa inehåller namn på enskilda personer, varför vi inte lägger ut sammanställningen av just dessa på Internet. Däremot kommer kursdeltagarna att tillsändas den fullständiga sammanställningen (alltså innehållande både "graderingsfrågor" och "textkommentarer") via e-post. (Fortsätt därför gärna att komplettera e-postadresslistan!...)


- Enkäten är fullständigt anonym och kan fyllas i på vilken Internetansluten dator som helst. Vi är tacksamma för om så många som möjligt tar sig tid för att i lugn och ro fylla i kursenkäten. Tack för er medverkan!

- OK - TAG MIG TILL ENKÄTEN!


OBS! - Glöm inte att klicka på någon av "SUBMIT"-knapparna längst ned på enkäten! (Innan du gör detta kan du justera dina svar hur mycket du vill...)(2007-01-14)


(Tillbaka till Delkurs 1-sidan)