G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Skriftlig tentamen

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 1: Introduktionskurs,BMI 310

äger rum
Torsdag 18 januari 2007 kl 14.30-20.30
i Universitetets skrivsal, Viktoriagatan 30.

Medtag leg + giltigt kårkvitto

Var god anmäl deltagande i tentamen (ej nödvändigt för
deltagare i kursen HT06, men anmäl om du intetänker deltaga)
till kurssekreterare:

Britt-Marie Benbow
Tel 773 3415
Email britt-marie.benbow@pharm.gu.se

Göteborg 2006-12-11

Britt-Marie Benbow

IMAGE tentanslag-ett-07-01-1801.gif