ETT ANTAL AKTUELLA BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR:

Talidomid... FÖRENINGEN
FÖR DE
NEUROSEDYNSKADADE


(Thalidomide.org - Sverige)
MODER OCH DOTTER... DES
ACTION
USA


(Information and resources for DES-exposed individuals - USA)
FARMAKOKINETIK!!! COURSE
IN
PHARMACOKINETICS


(Interaktiv online-applikation - University of Hertfordshire, UK)
Kvalitetskontroll! EUROPAKOMMISSIONEN:
PHARMACOS
EUDRA


(Läkemedel, Kosmetika, Bioindustri - EU)
(2006-12-11)