SLAMKRYPARJAKTEN

Slamkrypare!
Slamkrypare!
Slamkrypare!

ÄR AVGJORD!

(FRÅGESTÄLLARNAS UTLÅTANDEN)


(uppdatering to fm 25/1)

- Ett antal studenter har - på traditionellt vis :-) - alltså hört av sig med förslag till potentiella slamkryparkandidater tentan för Delkurs 1:

De inkomna förslagen (fram t o m torsdag fm 25 januari - 95 st påpekanden inalles) gällde
21 st frågor:

- Varav FYRA ST är förklarade som slamkrypare
och EN är en s k "semi-slamkrypare":


Fråga 2 (6 st)
Fråga 18 (4 st)
Fråga 35 (5 st)
Fråga 37 (6 st)
Fråga 41 (6 st)
Fråga 43
Fråga 44 (7 st) - SLAMKRYPARE! (både D och E ger poäng!)
Fråga 45 (14 st) - SLAMKRYPARE! (både B och A ger poäng!)
Fråga 49 (4 st)
Fråga 51 (3 st) - SLAMKRYPARE! (både D och E ger poäng!)
Fråga 55 (2 st)
Fråga 56 (5 st)
Fråga 57
Fråga 60 (2 st)
Fråga 62 (2 st)
Fråga 63 (4 st)
Fråga 69 (3 st)
Fråga 76 (9 st) - SLAMKRYPARE! (både D och E ger poäng!)
Fråga 78 (6 st) - "SEMI-SLAMKRYPARE"! (om någon hänger på gränsen p g a denna friar vi!)
Fråga 79 (3 st)
Fråga 80 (2 st)Handläggningen går till så här:

- Efter utlåtande från verbörande lärare är slamkryparna fastställda enligt ovan.

- En grundprincip är sedan att ingen student någonsin kan bli av med en redan erhållen poäng - även om en fråga i efterhand bedömes vara slamkrypare. Däremot kan en slamkrypare ev resultera i poängtillskott...

- Fullständig redogörelse för alla de olika enskilda lärarmotiveringarna mm kommer senare (detta jättearbete tar dock - som sagt - lite tid. Det viktiga är väl ändå att ni nu först får reda på hur avgörandet fallit?... :-)

- När sammanställningen av själva totala tentamensprestationen för kursen föreligger, tillkommer sedan dessutom - på basis av denna - bedömning om ev ytterligare justering av gränserna... (vilket alltså - i så fall - bara kan bli nedåt!... :-)
Detta blir dock - som sagt - inte klart förrän i början av nästa vecka...
- F. ö får ni gärna fortsätta att besvara KURSENKÄTEN! (F n - 25/1 - har vi fått in 53 st svar). Detta är ju hittills - en vecka efter skrivningen - en hyfsad svarsaktivitet! Vi vill dock väldigt gärna ha in fler bidrag, varför enkäten ligger ute i åtminstone en vecka till! :-)

(- Och fortsätt även komplettera E-POSTADRESSLISTAN! (F n - 25/1 - 75 st)....
(2007-01-25)