OBS! SCHEMAJUSTERING UNDER DJURFÖRSÖKSKURSEN!


Djurexperimentell injektionsteknik...


De båda entimmas-föreläsningarna:

- "Djurförsök på industrin" (LB)
ursprungligen schemalagd torsdag 30/11, kl 09.00-09.45

och

- "Försöksdjurskunskap" (DD)
ursprungligen schemalagd fredag 1/12, kl 11.00-11.45

BYTER PLATS!


(- De båda undervisningsdagarnas längd och tider påverkas således inte - endast innehållet...)
(2006-11-18)