Några frågor om narkotikaklassificering:


påverkad...
FASS-texten som förklarar symbolerna för klassificeringen av
Läkemedelsverkets narkotikaförteckningar lyder alltså så här:

om narkotikaklassificering

- Den fullständiga författningssamlingen (vilken ni naturligtvis inte behöver plugga in) kan den intresserade finna HÄR! -

"De svenska förteckningarna över narkotika inbegriper fem förteckningar med följande principiella innebörd:

Förteckning I: narkotika som normalt inte har medicinsk användning

Förteckning II-IV: narkotika med medicinsk användning och som vid varje införsel eller utförsel kräver ett import/exportcertifikat

Förteckning V: narkotika enligt svensk lag, men som inte omfattas av internationella konventioner. Kräver inte import/exportcertifikat"


- Att symbol saknas för förteckning I beror alltså på att inga preparat i denna grupp är godkända som läkemedel (de finns således inte upptagna i FASS - och någon symbol behövs då naturligtvis inte...)

Exempel på preparat i förteckning I ("den värsta") är heroin, kat, LSD och meskalin.

Exempel på preparat i förteckningarna II och III är amfetamin, PCP, fentanyl och kodein.

Exempel på preparat i förteckningarna IV och V (de "lättaste") är barbiturater, bensodiazepiner (= "valiumpreparat) och kloralhydrat.

Ni behöver naturligtvis inte heller plugga in förteckningen. Mycket mer om narkotiska preparat kommer under Delkurs 2!...

(Det kan ju dock vara bra för den "farmaceutiska allmänbildningen" att redan nu ha stött på några exempel... :-)

(2007-01-06)